Autor: Kamil Magier

Radca prawny, partner w Magier Sterniczuk Zwolińska Kancelaria Radców Prawnych Sp.p. Ekspert z zakresu zakresu zakupów i prawa zamówień publicznych. Specjalista w dziedzinie kompleksowej obsługi procesów zakupowych, zarówno w postaci zamówień publicznych, jak i zakupów komercyjnych z kategorii indirect. Prowadził, jako pełnomocnik zarządu, jeden z największych przetargów w Polsce.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Unieważnienie postępowania ze względu na wadę

Czym jest unieważnienie postępowania ze względu na wadę? Na czym polega wąska oraz szeroka wykładnia przesłanki takiego unieważnienia? Jak ma prawidłowo postąpić zamawiający? Jak można zmienić przepisy, aby uniknąć wątpliwości w przyszłości?

Czytaj więcej

Obchodzenie przesłanek wykluczenia

Czym jest obchodzenie przesłanek wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne? Jakie rodzaje takiego obchodzenia można wyróżnić i jakie skutki wywoła ich stwierdzenie? Czy zamawiający może zabezpieczyć się przed próbą obejścia przesłanek wykluczenia z postępowania?

Czytaj więcej

O kłopotliwym warunku w gwarancji wadialnej

Czy gwarancja wadialna może w swojej treści zawierać zapis uzależniający skuteczność żądania zapłaty z tytułu gwarancji od przekazania takiego żądania w okresie ważności danej gwarancji?

Czytaj więcej

Wprowadzenie zamawiającego w błąd

Jedną z fakultatywnych przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia jest wprowadzenie zamawiającego w błąd, przy czym – w uproszczeniu – przesłanka ta występuje w dwóch formach: umyślnej i nieumyślnej.

Czytaj więcej

Faktyczne zniesienie czynności zamawiającego

Postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, cechuje się swoistym formalizmem. Niemniej jest to pewnego rodzaju zasada, od której występują – jak pokazuje orzecznictwo – znaczne wyjątki.

Czytaj więcej

Zadanie kluczowe w Pzp

W zamówieniach publicznych obowiązuje generalna zasada dopuszczalności realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców. Zgodnie z art. 462 ust. 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy1.

Czytaj więcej

Autoryzacja producenta w zamówieniach publicznych

Z reguły każdy zamawiający dba o jakość realizowanych na swoją rzecz zamówień publicznych. Wymaga tego nie tylko zdrowy rozsądek i troska o to, by wydatkowane środki publiczne w jak najwyższym stopniu zaspokajały potrzeby szeroko pojętego interesu publicznego. Wymagają tego również przepisy prawa, w tym obowiązującej od dnia 1 stycznia 2021 r. ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Czytaj więcej

Rzecz o zmowach przetargowych

Zmowy przetargowe, czyli porozumienia ograniczające uczciwą konkurencję, mające na celu wpłynięcie lub skutkujące wpływem na wynik prowadzonego przetargu, stanowią jedno z najbardziej szkodliwych zjawisk z perspektywy ochrony uczciwej konkurencji.

Czytaj więcej

Granice badania realności nabytego doświadczenia

Jednym z najważniejszych i najciekawszych zagadnień praktycznych związanych ze stosowaniem Prawa zamówień publicznych jest badanie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Czytaj więcej

W formułowaniu kryteriów potrzebny zdrowy rozsądek

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, która obowiązuje od początku bieżącego roku, reguluje materię kryteriów oceny ofert w art. 239–247.

Czytaj więcej