Dołącz do czytelników
Brak wyników

Eksperci z dwudziestoletnim stażem

Artykuły | 25 czerwca 2018 | NR 162
170

OSKZP zostało zarejestrowane w dniu 20 maja 1998 r. w Warszawie, przez grupę 18 członków założycieli, w większości byłych trenerów z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Pomysłodawcą i inicjatorem powołania stowarzyszenia był dr Marek Zelent. 

Kiedy Urząd Zamówień Publicznych zrezygnował z prowadzenia listy trenerów zamówień publicznych, ówczesny dyrektor Departamentu Analiz w Urzędzie Zamówień Publicznych, Marek Zelent, zaproponował – aby nie zmarnować potencjału kadrowego – zrzeszenie doradców – ekspertów działających w nowej dziedzinie prawa. I tak powstało stowarzyszenie.

Cele stowarzyszenia

Głównym celem, realizowanym od blisko 20 lat, jest praca nad doskonaleniem systemu zamówień publicznych, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych zarówno zamawiających, jak i wykonawców, oraz troska o spójne, jasne i zrozumiałe dla każdego Prawo zamówień publicznych. 
Początkowo stowarzyszenie skupiało się głównie na wymianie doświadczeń, poszerzaniu wiedzy, doskonaleniu umiejętności, ale wraz z rozbudową systemu zamówień publicznych działalność ta okazała się niewystarczająca. Nowe, coraz trudniejsze rozwiązania prawne i związane z nimi praktyczne problemy wymogły potrzebę włączenia się stowarzyszenia w procesy legislacyjne oraz inne działania mające na celu ustalenie jednolitej wykładni przepisów o zamówieniach publicznych. 
Aktualne działania stowarzyszenia koncentrują się na: 

 • dążeniu do doskonalenia funkcjonowania systemu zamówień publicznych,
 • wymianie doświadczeń zawodowych wśród osób stowarzyszonych,
 • upowszechnianiu tematyki zamówień publicznych wśród zamawiających i wykonawców, ze szczególnym uwzględnieniem średnich i małych przedsiębiorstw oraz administracji rządowej i samorządowej,
 • doskonaleniu umiejętności i poszerzaniu wiedzy zawodowej,
 • reprezentowaniu i obronie interesów stowarzyszonych w zakresie działalności stowarzyszenia,
 • monitorowaniu problemów zamówień publicznych,
 • współpracy z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach działania,
 • upowszechnianiu informacji o celach i zasadach działania stowarzyszenia.

Członkowie OSKZP

Stowarzyszenie liczy ponad 160 członków. Są to osoby wpisane na listę arbitrów prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 1995–2013 lub na listę trenerów prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 1994–1997, oraz inne osoby, które złożyły pisemną deklarację, zaprezentowały przebieg pracy zawodowej związany z zamówieniami publicznymi, wygłosiły referat i uzyskały pozytywną opinię zarządu OSKZP. Zaliczyć do nich można przedstawicieli: administracji samorządowej i rządowej, przedsiębiorców, pracowników kancelarii prawnych, biur konsultingowych itp., zajmujących się przede wszystkim stosowaniem w praktyce przepisów zamówień publicznych. Spośród członków stowarzyszenia wywodzi się także pięciu arbitrów Krajowej Izby Odwoławcz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
 • Cykl szkoleń online
 • Indywidualne konsultacje
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy