Jak skutecznie złożyć ofertę

Jak wygrać przetarg Otwarty dostęp

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) wprowadziła szereg zmian dotyczących składania przez wykonawców ofert. Analizą tych zmian rozpoczynamy nowy cykl artykułów dotyczących skutecznego złożenia oferty przez wykonawcę.

Zanim jednak szczegółowo omówimy kolejne etapy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, warto przedstawić chociażby pobieżnie nowe instytucje w Prawie zamówień publicznych, które mogą być znaczące z punktu widzenia wykonawcy. Nowa ustawa miała poprawić sytuację wykonawców na rynku zamówień publicznych. W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano: (…) źle przeprowadzane postępowania, brak współpracy pomiędzy zamawiającym i wykonawcą, restrykcyjne umowy mogą prowadzić do upadku firm lub ich przechodzenia na inne rynki. Dlatego tak istotnym jest wprowadzenie usprawnień proceduralnych ułatwiających przedsiębiorcom, w szczególności z sektora MŚP, dostęp do zamówień.

Ustawodawca wskazał także, iż: Zastosowanie odpowiednich kryteriów oceny ofert, trybów udzielania zamówień oraz rzetelna współpraca z wykonawcą powinny zapewniać nie tylko równe traktowanie, konkurencyjność i oszczędności, ale także kreować zapotrzebowanie oraz pożądane postawy, wzmacniać kompetencje zespołów, umożliwiać budowanie doświadczenia wykonawców oraz dawać impuls do rozwoju.

W kontekście powyższego uzasadnienia należy z punktu widzenia wykonawcy przeanalizować nowe rozwiązania, czy też nieco zmodyfikowane instytucje, co do istnienia których wykonawcy powinni mieć świadomość.

POLECAMY

Etap przed wszczęciem postępowania

W art. 23 ustawy z dnia 11 wrz...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy