Autor: Martyna Lubieniecka

Radca prawny z wieloletnią praktyką w obszarze zamówień publicznych, trener i doświadczony szkoleniowiec. Reprezentuje wykonawców i zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w sądach powszechnych w sprawach z zakresu zamówień publicznych, prawa cywilnego oraz prawa budowlanego. Posiada szerokie doświadczenie w różnych obszarach zamówień publicznych, zdobyte z perspektywy uczestników rynku zamówień, ale także z pozycji kontrolera.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Kto na tym stracił?

Tym razem chciałabym poruszyć temat rażąco niskiej ceny, odwołując się do ostatnich rozpraw, w których uczestniczyłam, wydaje mi się bowiem, że temat – przynajmniej w tym obszarze – jest ciągle żywy. Zgodnie z przepisem art. 224 ust. 4 ustawy Pzp w przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi zamawiający jest obowiązany żądać wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, co najmniej w zakresie określonym w ust. 3 pkt 4 i 6.

Czytaj więcej

Unieważnienie postępowania

Jakiś czas temu pisałam o sprawie, która toczyła się przed Krajową Izbą Odwoławczą i W której udało się unieważnić postępowanie z powodu błędów we wzorze kryterium oceny ofert. Jednakże w obecnym stanie prawnym wcale nie jest tak prosto unieważnić postępowanie i zamawiający mają z tym nie lada dylemat.

Czytaj więcej

Czyn nieuczciwej konkurencji

Długo się zastanawiałam, o czym dziś napisać, gdyż ostatnio moje życie zawodowe kręciło się wokół odwołań w zakresie rażąco niskiej ceny. Jak wiadomo, rażąco niska cena to temat rzeka, a ciekawych przykładów w tym zakresie jest tyle samo, ile odwołań.

Czytaj więcej

Wykonawca może, czy nie może przedłużyć TZO?

Sposób przedłużenia terminu związania ofertą w ustawie – Prawo zamówień publicznych z 2019 r. został odmiennie uregulowany niż w poprzedniej regulacji z 2004 r. Powoduje to, że w praktyce funkcjonują dwa stanowiska w zakresie prawa wykonawców do przedłuże- nia terminu związania ofertą. Przedstawiamy naszą analizę tego problemu.

Czytaj więcej

Zawirowania wokół kryterium

Niedawno uczestniczyłam w dwóch rozprawach, których tematem były kryteria oceny ofert. Jedna z nich była o tyle ciekawa, że kwestionowaliśmy kryteria oceny ofert już po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Czytaj więcej

Elektromobilność w zamówieniach publicznych (2)

Kontynuując rozpoczętą w poprzednim numerze analizę przepisów ustawy o elektromobilności, należy zwrócić szczególną uwagę na obowiązki podmiotów publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

Czytaj więcej

To się nam należy…

Ostatnio zmagam się z sytuacją dotyczącą niezrozumienia w zakresie udostępniania protokołów i załączników.

Czytaj więcej

Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę a praktyka

Jakiś czas temu rozgorzała dyskusja na temat art. 95 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Spór dotyczył: czy na podstawie tego artykułu zamawiający może postawić wymóg zatrudnienia określonej liczby osób na umowę o pracę?

Czytaj więcej

Zmowa przetargowa?

Tym razem chcę się z Państwem podzielić moim doświadczeniem z reprezentowania przystępującego w sprawie zmowy przetargowej. Temat bardzo ciekawy, ale przede wszystkim mający poważne konsekwencje dla wykonawcy.

Czytaj więcej

Elektromobilność w zamówieniach publicznych

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych spowodowała na rynku zamówień publicznych spore zamieszanie. Niezbędna więc jest analiza tej regulacji z punktu widzenia zamówień publicznych.

Czytaj więcej

Zamówienia to zamówienia

Tym razem wpis w notatniku będzie dotyczył kwestii związanych z zamówieniami. Ostatnio uczestniczyłam bowiem w rozprawie przed sądem rejonowym, która dotyczyła zapłaty wynagrodzenia.

Czytaj więcej