Dołącz do czytelników
Brak wyników

Warto skorzystać

15 kwietnia 2022

NR 201 (Kwiecień 2022)

Nie taki diabeł straszny…

0 166

Publikacja Małgorzaty Filipek-Orwat w sposób inny niż dotychczas przybliża tematykę ponoszenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w wybranych zakresach. Celem autorki było wyeliminowanie poglądu, jakoby naruszenie dyscypliny finansów publicznych było katastrofą dla obwinionego.

Nie należy jednak oczekiwać, że znajdą Państwo w tej publikacji porady, jak się wywinąć od odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – napisała we wstępie autorka. – Głównym przesłaniem publikacji jest 

POLECAMY

Ważne
przybliżenie istoty odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jak również głównych składowych systemu oraz wskazanie uczestników tej procedury, a przy tym pokazanie, że dyscyplina, choć zjawisko niemiłe, to jednak możliwe do zniesienia i obrony. 

Możliwe – pod warunkiem znajomości i przestrzegania zasad dyscyplinujących obwinionego – „głównego diabła i sprawcy naruszeń”, który przybiera różne postacie.

Publikacja przedstawia najistotniejsze elementy, dotyczące m.in. odpowiedzialności, uczestników postępowania w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych czy skutków naruszenia. Wskazuje, na co należy zwrócić uwagę, składając wyjaśnienia, przedstawiając dowody czy przygotowując się do rozprawy.

Zawiera następujące rozdziały: 

 1. Istota odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 2. Wiem, gdzie jest aktualny tekst ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – ale czy to wystarczy?
 3. Czy należę do kręgu tajemniczych osób objętych ustawą – tzw. zakres podmiotowy
 4. Czy moje zachowanie mieści się w katalogu czynów wskazanych w ustawie – tzw. zakres przedmiotowy
 5. Wyjście ewakuacyjne – sprawdź, czy jest otwarte
 6. Koło ratunkowe – sprawdź, czy jest możliwe do zastosowania
 7. Zawsze jest nadzieja – póki sprawa jest u rzecznika, możliwe jest uniknięcie wniosku o ukaranie
 8. Osobiście czy z pełnomocnikiem – oto jest pytanie
 9. Czy kara jest niezbędna?
 10. W której komisji mogę zaliczyć występy – drabina kompetencji komisji

Istota odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

Obowiązujące przepisy nie formułują legalnej definicji instytucji odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W tym zakresie warto odnieść się do słów tworzących pojęcie „odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych”.

„Odpowiedzialność” to obowiązek moralny lub prawny odpowiadania za swoje lub czyjeś czyny1. W prawie przez pojęcie odpowiedzialności rozumie się ponoszenie przez podmiot przewidzianych prawem ujemnych konsekwencji za zdarzenia lub stany rzeczy podlegające ujemnej kwalifikacji normatywnej.

„Dyscyplina” oznacza karność, porządek lub obowiązek podporządkowania się określonym regułom2.

Przez pojęcie „finanse publiczne” rozumie się ogół procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz dbałość o mienie powierzone jednostkom sektora finansów publicznych3. W zakresie ww. procesów należy sięgnąć do przepisów, które szczegółowo je regulują. Są to m.in.:

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), 
 • ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.).

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – czytamy w rozdziale pierwszym publikacji – to ponoszenie negatywnych skutków prawnych za własne bądź cudze działania lub zaniechania polegające na nieprzestrzeganiu przepisów odnoszących się do zasad prawidłowej gospodarki finansowej związanej z gromadzeniem i wydatkowaniem środków publicznych oraz dbałością o powierzone jednostkom sektora finansów publicznych mienie. Ww. zasady odpowiedzialności dotyczą także podmiotów, które nie należą do sektora finansów publicznych, ale takie środki otrzymały.

Celem autorki było wyeliminowanie poglądu, jakoby naruszenie dyscypliny finansów publicznych było katastrofą dla obwinionego.

Ważne
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wcześniej dyscypliny budżetowej) ma służyć przede wszystkim egzekwowaniu od dy...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy