Dołącz do czytelników
Brak wyników

Warto skorzystać

18 listopada 2022

NR 207 (Listopad 2022)

Nie taki diabeł straszny…

0 31

Publikacja Małgorzaty Filipek-Orwat – odmiennie niż czyniono to dotychczas – przybliża tematykę ponoszenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w wybranych zakresach. Celem autorki było wyeliminowanie poglądu, jakoby naruszenie dyscypliny finansów publicznych było katastrofą dla obwinionego.

Nie należy jednak oczekiwać, że znajdą Państwo w tej publikacji porady, jak uniknąć odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Głównym przesłaniem publikacji jest bowiem

POLECAMY

 

Ważne

przybliżenie istoty odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jak również głównych składowych systemu, oraz wskazanie uczestników tej procedury, a przy tym pokazanie, że dyscyplina, choć zjawisko niemiłe, to jednak możliwe do zniesienia i obrony.

 

Możliwe – pod warunkiem znajomości i przestrzegania zasad dyscyplinujących obwinionego, „głównego diabła i sprawcy naruszeń”, który przybiera różne postacie.

Publikacja przedstawia najistotniejsze elementy, dotyczące m.in. odpowiedzialności, uczestników postępowania w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych czy skutków naruszenia. Wskazuje, na co należy zwrócić uwagę, składając wyjaśnienia, przedstawiając dowody czy przygotowując się do rozprawy.

 1. Istota odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 2. Wiem, gdzie jest obecnie obowiązujący tekst ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – ale czy to wystarczy?
 3. Czy należę do kręgu tajemniczych osób objętych ustawą – tzw. zakres podmiotowy.
 4. Czy moje zachowanie mieści się w katalogu czynów wskazanych w ustawie? „Zakres przedmiotowy”.
 5. Wyjście ewakuacyjne – sprawdź, czy jest otwarte.
 6. Koło ratunkowe – sprawdź, czy jest możliwe do zastosowania.
 7. Zawsze jest nadzieja – póki sprawa jest u rzecznika, możliwe jest uniknięcie wniosku o ukaranie.
 8. Osobiście czy z pełnomocnikiem? Oto jest pytanie.
 9. Czy kara jest niezbędna?
 10. W której komisji mogę zaliczyć występy – drabina kompetencji komisji.

Zweryfikuj swoje czyny, a będziesz wiedział, czy i w jakim zakresie podlegasz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Czy moje zachowanie mieści się w katalogu czynów wskazanych w ustawie? „Zakres przedmiotowy”

Ustawodawca, kierując się zasadą racjonalnego i efektywnego wydatkowania środków publicznych, wskazał w ustawie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych (uondfp) katalog czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W tym też zakresie należy się poruszać, oceniając swoje zachowanie w związku z ewentualną odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Nie każde zachowanie niezgodne z przepisami prawa stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych, lecz takie, które zostało określone w prawie jako naruszenie tej dyscypliny, zawinione, szkodliwe dla finansów publicznych. Katalog takich zachowań (tj. czynów) został ściśle zdefiniowany w art. 5–18c ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Poszczególne rodzaje czynów można ułożyć w następujące kategorie (Schemat 1).

 

Schemat 1. Kategorie (grupy) czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 

Każda z wymienionych grup naruszeń obejmuje katalog konkretnych rodzajów czynów, których popełnienie umożliwia dochodzenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Należy wskaza...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy