Autor: Marzena Pękala

Prawnik, praktyk systemu zamówień publicznych. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w udzielaniu zamówień publicznych, jak również doświadczenie w kontroli zamówień publicznych, w tym współfinansowanych ze środków unijnych.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Wartość zamówienia według OPZ (cz. 2)

Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie: jak prawidłowo, skutecznie i w sposób niedyskryminacyjny oraz zapewniający uczciwą konkurencję opisać przedmiot zamówienia publicznego, aby w efekcie otrzymać produkt o oczekiwanych przez zamawiającego cechach i funkcjonalnościach.

Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia (cz. 1)

Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie: jak prawidłowo, skutecznie i w sposób niedyskryminacyjny oraz zapewniający uczciwą konkurencję opisać przedmiot zamówienia publicznego, aby w efekcie otrzymać produkt o oczekiwanych przez zamawiającego cechach i funkcjonalnościach.

Czytaj więcej

Rygory samooczyszczania

Procedura samooczyszczania wywodzi się z art. 57 ust. 6 dyrektywy klasycznej 2014/24/UE (ang. self-cleaning). Oznacza weryfikację podmiotową wykonawców na etapie badania podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Czytaj więcej

Nowy taryfikator korekt finansowych

Z tematyką zamówień publicznych nierozerwalnie związana jest kwestia korekt finansowych naliczanych za uchybienia w stosowaniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.).

Czytaj więcej