Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Mateusz Mućka

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikant adwokacki Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie, współpracownik Mazurek Rudnicki Adwokacka spółka partnerska, specjalizuje się w postępowaniach odwoławczych dotyczących rażąco niskiej ceny oraz branżowych analizach prawno-ekonomicznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz