Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak udzielać zamówień

5 grudnia 2022

NR 208 (Grudzień 2022)

Informacje pochodzące od podwykonawcy jako tajemnica przedsiębiorstwa

0 330

Zastrzeżenie informacji składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako tajemnicy przedsiębiorstwa – przewidziane w art. 18 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych – jest standardową procedurą stosowaną szeroko przez wykonawców z niemal każdej branży.

W „niestandardowych” przypadkach

Wielu wykonawców zamieszcza w składanych przez siebie ofertach informacje, które są w ich ocenie poufne. Przy takim rozpowszechnieniu omawianej procedury można byłoby przyjąć, że musi być ona całkowicie rutynowa i w pełni opanowana przez uczestników postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Niestety, okazuje się, że skuteczne zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa bywa procesem wyjątkowo skomplikowanym i wymaga prawdziwej drobiazgowości, szczególnie w „niestandardowych” przypadkach. 
Aby wyjaśnić stopień skomplikowania tej procedury, z pozoru prostej, warto wyobrazić sobie następującą sytuację. Zamawiający w dokumentacji zamówienia przewidział, że będzie badać, czy wobec podwykonawców oraz podmiotów udostępniających zasoby zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 109 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca w celu realizacji zamówienia chciałby posłużyć się podwykonawcą, wobec którego zachodzi przesłanka z art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, stanowiąca o wykluczeniu wykonawców, którzy nienależycie wykonywali wcześniejsze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Podwykonawca...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy