Dołącz do czytelników
Brak wyników

Forum zamawiających i wykonawców

2 lipca 2018

NR 158 (Grudzień 2017)

Na pytania Czytelników odpowiada Józef E. Nowicki

0 185

Czy wypowiedzenie umowy z nierzetelnym wykonawcą może stanowić podstawę do udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 Pzp?

Okoliczności udzielenia zamówienia z wolnej ręki

Czy wypowiedzenie umowy z nierzetelnym wykonawcą może stanowić podstawę do udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 Pzp?

W szczególnych okolicznościach, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 Pzp, można udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki, gdy zamawiający wypowiedział umowę z nierzetelnym wykonawcą. Do tego problemu odniosła się Krajowa Izba Odwoławcza w uchwale z dnia 6 sierpnia 2010 r., sygn. akt: KIO/KD 58/10, uchwale z dnia 20 maja 2013 r., sygn. akt: KIO/KD 43/13, uchwale z dnia 8 marca 2014 r., sygn. akt: KIO/KD 13/14 oraz uchwale z dnia 31 lipca 2013 r., sygn. akt: KIO/KD 64/13.

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że: żaden inwestor nie zakłada podczas zawierania umowy, że od umowy trzeba będzie odstąpić z winy wykonawcy. (…) Zamawiający nie mógł się spodziewać, że nastąpi aż tyle tak istotnych uchybień (brak organizacji na placu budowy, zawarcie wbrew postanowieniom umowy umów z podwykonawcami, w szczególności w zakresie konstrukcji monolitycznych, niereagowanie na wezwania zamawiającego etc.).

W ocenie Izby fakt, że zamawiający podjęli decyzję o rozwiązaniu dotychczasowej umowy nie może przemawiać za brakie...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy