Dołącz do czytelników
Brak wyników

Forum zamawiających i wykonawców

23 sierpnia 2018

NR 150 (Marzec 2017)

Na pytania Czytelników odpowiada Józef E. Nowicki

388

Opis przedmiotu zamówienia

Czy przepis art. 29 ust. 5 Pzp obowiązuje w każdym postępowaniu bez względu na rodzaj i przedmiot zamówienia?

Zgodnie z art. 29 ust. 5 Pzp w przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia sporządza się z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

Zamawiający jest obowiązany uwzględniać powyższe wymagania w przypadku gdy osoby fizyczne, w tym pracownicy zamawiającego, będą korzystać z przedmiotu zamówienia. Jeżeli specyfika przedmiotu zamówienia wyklucza jego dostępność dla osób niepełnosprawnych, zamawiający nie jest obowiązany uwzględniać wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. Istotne jest to, czy przedmiot kiedykolwiek będzie przeznaczony do korzystania dla osób niepełnosprawnych (ocenie podlega zatem faktyczna dostępność).

W przypadku zamówień na roboty budowlane zamawiający jest obowiązany uwzględniać wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych tylko w przypadku, gdy osoby fizyczne, w tym pracownicy zamawiającego, będą korzystać z obiektu budowlanego w rozumieniu art. 2 pkt 5d Pzpz wyniku całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną.

Zamawiający nie będzie więc obowiązany uwzględniać wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, gdy np. całość robót budowlanych będzie dotyczyła wyłącznie wykonania  remontu samej elewacji zewnętrznej budynku w zakresie, w jakim osoby fizyczne, w tym pracownicy zamawiającego, nie będą korzystać z wyniku tych robót (wykonanego remontu).

W przypadku dostaw zamawiający również nie będzie obowiązany do uwzględniania wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, np. w przypadku zakupu pojazdu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego.

Opis przedmiotu zamówienia

Czy ...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy