Dołącz do nas

Monitor zamówień publicznych

Autor

Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UAM