Dołącz do czytelników
Brak wyników

Forum zamawiających i wykonawców

20 maja 2018

NR 160 (Luty 2018)

Na pytania Czytelników odpowiada Józef Edmund Nowicki
Umowa wykonawców

0 106

Czy zamawiający może wpływać na treść umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia?

Umowa wykonawców

Czy zamawiający może wpływać na treść umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia?

W przypadku gdy oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, zamawiający może przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego żądać umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Żaden przepis Pzp nie zezwala zamawiającemu na kształtowanie treści umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Kształtowanie treści takiej umowy jest prawem wyłącznie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie zamawiającego, który nie jest uprawniony go ingerowania w jej treść, przez narzucanie wykonawcom konkretnych treści, które w jego ocenie powinny być w umowie o współpracy zawarte.

Niedopuszczalne jest żądanie, aby umowa regulująca współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazywała np. termin jej obowiązywania, nie krótszy niż termin realizacji zamówienia. Określenie podziału zadań do realizacji w umowie regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może być przesądzające o tym, jakie czynności i zadania będą faktycznie realizowane przez poszczególnych wykonawców. Umowa ta może bowiem podlegać jeszcze zmianom.

W przypadku starania...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy