Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zdaniem arbitrów KIO

21 maja 2018

NR 159 (Styczeń 2018)

Odformalizowanie procedury udzielania zamówień

0 157

(…) odwołanie może być wniesione jedynie wobec okoliczności faktycznych i prawnych wyraźnie wskazanych przez zamawiającego w informacji o danej czynności.

Nowelizacja ustawy z 2016 r. wdrażająca do krajowego porządku prawnego dyrektywy: klasyczną 2014/24/UE, sektorową 2014/25/UE oraz koncesyjną 2014/23/UE postawiła przed Krajową Izbą Odwoławczą liczne wyzwania. Znacząca część dotychczasowego dorobku orzeczniczego Izby – co warto podkreślić – nie zdezaktualizowała się i dobrze służy wykładni nowych przepisów.

Trwałe i potwierdzone orzeczeniami sądów okręgowych jest – w orzecznictwie Izby – wypracowane rozumienie znaczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla oceny oferty wykonawcy czy ustalanie zasad rozkładu ciężaru dowodu tam, gdzie ustawa go nie reguluje wprost.

Istotnym dorobkiem orzeczniczym Izby jest podkreślenie znaczenia treści informacji o czynności zamawiającego dla zakresu przedmiotowego zarzutów wobec tej czynności.

Zawarty w art. 192 ust. 7 Pzp zakaz rozszerzania zarzutów odwołania oznacza, że odwołanie może być wniesione jedynie wobec okoliczności faktycznych i prawnych wyraźnie wskazanych przez zamawiającego w informacji o danej czynności.

Eksponowanym celem ustawodawstwa unijnego, przenoszonym nowelizacją z czerwca 2016 r. do przepisów ustawy – Prawo zam...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy