Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zdaniem arbitrów KIO

24 maja 2018

NR 159 (Styczeń 2018)

Rażąco niska cena

0 138

(…) efektem dokonanych dotąd zmian przepisów prawa było zauważalne zwiększenie stopnia szczegółowości postępowań wyjaśniających w zakresie rażąco niskiej ceny. 

Zagadnieniem, które nabrało znaczenia w 2009 r. i latach kolejnych, było oferowanie wykonania zamówień za ceny, które budziły wątpliwości zamawiających bądź pozostałych uczestników rynku.

Zjawisko to związane było ze szczególnym okresem, w jakim znalazła się wówczas Polska, tj. z przygotowaniem do organizacji Euro 2012 i wynikającym stąd wzrostem konkurencji przy ubieganiu się o zamówienia. W tym okresie nasiliła się potrzeba określenia, kiedy zamawiający powinien nabrać wątpliwości co do wysokości zaoferowanej ceny. Zauważono również potrzebę rzetelnego badania realności oferowanych cen wobec komplikacji, jakie zaistniały przy realizacji poszczególnych zamówień, w tym zamówień drogowych, polegających np. na problemach z wypłatą wynagrodzeń podwykonawcom.

Spory toczone wówczas przed KIO wzmagały potrzebę odpowiedzi na pytanie, jaki próg różnicy pomiędzy ceną a szacunkową wartością zamówienia należy uznać za prawdopodobny, że dana oferta zawiera rażąco niską cenę i wymaga badania.

Mimo braku wyraźnego wskazania w przepisach Pzp w orzecznictwie ukształtował się pogląd, że punkt odniesienia przy badaniu ceny, oprócz szacunkowej wartości zamówienia, powinn...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy