Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

30 listopada 2021

NR 198 (Grudzień 2021)

Czy łatwiej jest negocjować?

0 386

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych za jeden z celów postawiła sobie poszerzenie zastosowania konkurencyjnych trybów negocjacyjnych. Czy przepisy ułatwiają ich zastosowanie i zachęcają do rozmowy z potencjalnymi wykonawcami na etapie postępowania?

Praktyka stosowania nowych przepisów jest jeszcze dość krótka, ale pozwala już na wyciągnięcie pierwszych wniosków co do faktycznego ułatwienia w negocjacjach. Przeanalizujmy zatem, jak wygląda sytuacja z obecnymi regulacjami dotyczącymi negocjacyjnych trybów udzielenia zamówienia.

POLECAMY

W trybie podstawowym

Ustawa z 2019 roku wprowadziła nowe reguły dotyczące zamówień o wartości poniżej progów unijnych (tzw. tryb podstawowy). W zamówieniach klasycznych mamy zatem w przepisach całkiem nowy katalog konkurencyjnych trybów negocjacyjnych. Są to:

 1. W przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne:
  a) Negocjacje z ogłoszeniem;
  b) Dialog konkurencyjny;
  c) Partnerstwo innowacyjne.
 2. W przypadku zamówień o wartości niższej niż progi unijne:
  a) Tryb podstawowy z fakultatywnymi negocjacjami (art. 275 pkt 2);
  b) Tryb podstawowy z obowiązkowymi negocjacjami (art. 275 pkt 3);
  c) Partnerstwo innowacyjne.

O ile tryby „unijne” nie zostały znacząco zmienione, o tyle ustawodawca, wprowadzając tryb podstawowy, dokonał pewnej rewolucji w zakresie zamówień o wartości nieprzekraczającej progów unijnych. Zastosowanie tego trybu w wariantach negocjacyjnych już na tym etapie stosowania ustawy budzi poważne wątpliwości. Są one na tyle istotne, że mogą podważyć skuteczność, a nawet, jak może być w przypadku trybu z art. 275 pkt 2 Pzp, sens stosowania trybu podstawowego z negocjacjami przez zamawiających publicznych.

Przebieg postępowania w wariantach negocjacyjnych

Poniżej przedstawione zostały uproszczone schematy przebiegu postępowań w trybie art. 275 pkt 2 oraz art. 275 pkt 3 Pzp.
Postępowanie w trybie art. 275 pkt 2 (tryb podstawowy z fakultatywnymi negocjacjami):

 1. Ogłoszenie o zamówieniu i SWZ;
 2. Składanie ofert podlegających negocjacjom (ofert wstępnych);
 3. Negocjacje fakultatywne (zależne od uznania zamawiającego);
 4. Składanie ofert dodatkowych;
 5. Wybór najkorzystniejszej oferty.

Postępowanie w trybie art. 275 pkt 3 Pzp (tryb podstawowy z obowiązkowymi negocjacjami):

 1. Ogłoszenie o zamówieniu i OPiW (opis potrzeb i wymagań);
 2. Składanie ofert podlegających negocjacjom (ofert wstępnych);
 3. Negocjacje obligatoryjne;
 4. Składanie ofert ostatecznych na podstawie SWZ;
 5. Wybór najkorzystniejszej oferty.

Pomimo, na pierwszy rzut oka, podobnego sposobu pr...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy