Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

7 listopada 2019

NR 179 (Listopad 2019)

Jak oceniam…

174

Nowe Prawo zamówień publicznych, co do zasady, oceniam pozytywnie, jeżeli chodzi o treść merytoryczną. Jeśli chodzi o odbiorców tej ustawy, to trudności w stosowaniu, przynajmniej w pierwszym okresie, może stwarzać jej obszerność, zmiana systematyki i numeracji przepisów.

Z jednej strony niemała część przepisów z obecnej ustawy została zachowana, z drugiej zaś – wprowadzono nowe regulacje dotyczące m.in. metod udzielania zamówień o wartości mniejszej od progów unijnych stanowiących znaczną część prowadzonych przez zamawiających postępowań, w postaci tzw. trybu podstawowego oraz zmiany dotyczące nowych obowiązków zamawiających w zamówieniach bagatelnych wyłączonych spod stosowania ustawy, tj. o wartości od 50 tys. zł i jednocześnie mniejszej od podstawowego progu, jakim staje się kwota 130 tys. zł netto. 

POLECAMY

Z uznaniem o elektronizacji

Z uwagi na to, że w ostatnim czasie dużo zajmuję się zagadnieniami związanymi z elektronizacją udzielania zamówień publicznych, z zadowoleniem przyjęłam uregulowanie w nowej ustawie zwłaszcza kwestii stwarzających w obecnym stanie prawnym problemy praktyczne w tym obszarze. Chodzi głównie o możliwość odstępstwa od bezwzględnego wymogu otwarcia ofert w dniu, w który upływa termin składania ofert. 
 

Ważne

Z nowej ustawy wynika po pierwsze, że otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później jednak niż następnego dnia po tym terminie. Po drugie, co najbardziej istotne, jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 


Zamawiający ma przy tym obowiązek poinformowania o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
 

Ważne

Nowością w tym obszarze jest też przesłanka odrzucenia oferty, jeżeli nie została ona sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi i organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, określonymi przez zamawiającego. 


Szkoda tylko, że te przepisy zaczną obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2021 r.

Trzeba zacząć od…

Odnośnie do przygotowania warsztatu przez zamawiających i wykonawców do tego, aby można było realizować nowe przepisy, zaczęłabym od przyziemnej, niestety, rzeczy, jaką sama już zrobiłam, czyli spisu treści oraz zapoznania się z nowymi regulacjami. Potem powinien przyjść czas na identyfikację różnic i ustalenie przez każdego, czy i które regulacje musi lub może stosować przy udzielaniu właściwych dla niego zamówień. Konieczna będzie zmiana utartych schematów działania oraz mentalności. 

Niestety, w pakiecie z projektem ustawy, podczas prac legislacyjnych, nie znalazły się projekty aktów wykonawczych. Trudno zatem ocenić ich zawartość oraz sformułować oczekiwania wobec rozwiązań, jakie miałyby w nich być. Tym bardziej że jako były legislator mam świadomość, iż w rozporządzeniu nie można zamieszczać przepisów niezgodnych z ustawą upoważniającą, a więc w tym przypadku z ustawą – Prawo zamówień publicznych. Niemniej jednak chciałabym, aby akty wykonawcze zosta...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy