Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak wygrać przetarg

2 lipca 2018

NR 158 (Grudzień 2017)

Kontrowersje wokół interpretacji TSUE C 387/14

0 91

W ostatnim czasie duże zainteresowanie wzbudziło wykluczanie wykonawców z postępowań dokonywane w kontekście wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2017 r., sygn. akt: C-387/14. Wyrok ten ustalił cezurę czasową dla możliwości powoływania się przez wykonawców na zasoby podmiotów trzecich, wskazując, że najpóźniej może to nastąpić w dniu składania ofert. 

Powoływanie się przez zamawiających na ww. wyrok przy wykluczaniu wykonawców z postępowania o zamówienie publiczne budziło spore zdziwienie. Wynikało to z tego, że wspomniany wyrok zapadł jeszcze na gruncie poprzednio obowiązującego stanu prawnego. Ponieważ nowa dyrektywa dokonała przełomowych zmian w systemie zamówień publicznych, stosowanie wyroku wydanego na podstawie nieobowiązującej dyrektywy zdawało się niewłaściwe. Sytuację dodatkowo komplikował fakt, że pierwsze wyroki Krajowej Izby Odwoławczej, wydawane na podstawie ww. orzeczenia TSUE, były sprzeczne z opinią prawną Urzędu Zamówień Publicznych pt. „Relacja art. 22a ust. 6 do art. 26 ust. 3 ustawy – Prawa zamówień publicznych”.

Krajowa Izba Odwoławcza orzekała bowiem na niekorzyść wykonawców, którzy powoływali się na zasoby podmiotów trzecich w dokumentach złożonych po terminie składania ofert. Tymczasem opinia UZP, w brzmieniu z początku 2017 r., wprost przyznawała wykonawcom taką możliwość.

Przy udziale podmiotów trzecich

Negatywne konsekwencje związane z wykładnią wyroku C-387/14 dotyczyły jedynie tych wykonawców, którzy za późno poinformowali zamawiającego o woli wykonania zamówienia przy udziale podmiotów trzecich (tj. nie zgłosili tego faktu najpóźniej w dniu składania ofert). Sytuacja wykonawców, którzy zamierzali wykazać warunki udziału w postępowaniu na podstawie własnego potencjału technicznego i zawodowego, wydawało się, nie była objęta zakresem wspomnianego wyroku.

Jednakże już w lipcu 2017 r. jeden z największych zamawiających w Polsce postanowił rozszerzyć wspomniany zakres wyroku C-387/14 i na jego podstawie wykluczył z postępowania wykonawcę, który wykazywał spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Ważne!

Zamawiający, powołując się na wyrok C-387/14, odmówił wykonawcy możliwości skorzystania z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, tj. uprawnienia do uzupełnienia dokumentów.

Wykluczonym z postępowania wykonawcą było konsorcjum dwóch spółek z branży infrastruktury kolejowej. Konsorcjum wykazywało spełnienie warunków udziału w postępowaniu własnym doświadczeniem (m.in. usługa zrealizowana przez lidera konsorcjum) oraz własnym personelem (m.in. geodeta współpracujący na stałe z liderem konsorcjum).

W trakcie badania oferty konsorcjum zamawiający zakwestionował m.in. usługę lidera i osobę wskazaną na stanowisko ge...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy