Dołącz do czytelników
Brak wyników

Forum zamawiających i wykonawców

25 czerwca 2018

NR 164 (Czerwiec 2018)

Na pytania Czytelników odpowiada Józef Edmund Nowicki

0 193

Na pytania Czytelników odpowiada Józef Edmund Nowicki

PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI WADIUM

Czy zamawiający powinien wykluczyć wykonawcę, czy odrzucić jego ofertę, jeżeli na wezwanie w trybie art. 184 Pzp nie przedłużył on ważności wadium albo nie wniósł nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy?

Zgodnie z art. 184 Pzp zamawiający, nie później niż na siedem dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy.

Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

Po wejściu w życie nowelizacji z dnia 22 czerwca 2016 r. zostało zachowane dotychczasowe brzmienie art. 184 Pzp. W aktualnym stanie prawnym istnieje tylko „pozorna” sprzeczność art. 184 z art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp.

Przepisy art. 184 Pzp z art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp, co do zasady, dotyczą różnych zagadnień. W art. 184 Pzp ustawodawca jednoznacznie wskazał, że zamawiający zobowiązany jest wykluczyć wykonawcę z postępowania, gdy wykonawca wezwany w trybie art. 184 Pzp nie przedłuży ważności wadium albo nie wniesie nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Natomiast za...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy