Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

27 sierpnia 2018

NR 149 (Luty 2017)

Nowe rozporządzenie – nowe druki

279

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, która uchyliła dyrektywę 2004/18/WE (dyrektywa klasyczna), zobowiązuje państwa członkowskie Unii Europejskiej do przekazywania Komisji Europejskiej informacji na temat zamówień publicznych udzielonych w roku poprzedzającym rok złożenia sprawozdania.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy