Podwyższenie wynagrodzenia umownego

Temat numeru

W trakcie realizacji umów o udzielenie zamówienia publicznego w drugiej połowie 2021 roku można było zaobserwować rosnącą liczbę wniosków wykonawców w sprawie podwyższenia wartości umowy. Wnioski związane były zarówno z gwałtownie rosnącymi cenami niektórych surowców, materiałów, jak i przerywaniem łańcuchów dostaw, które nie tylko wydłużały terminy realizacji, lecz także powodowały gwałtowne skoki cenowe.

Wniosek wykonawcy – możliwości zamawiającego

Zmiana wynagrodzenia umownego, w ramach umowy o zamówienie publiczne, możliwa jest m.in.:

POLECAMY

  • na podstawie obligatoryjnych postanowień umownych, wprowadzonych do umowy na mocy przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (art. 436, art. 439 Pzp);
  • na podstawie przepisów art. 455 ustawy Pzp oraz
  • na mocy przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 15r ust. 4a ww. ustawy).

Decyzją zamawiającego

Waloryzacja na podstawie postanowień umowy lub na podstawie ustawy może być dokonana samodzielnie przez zamawiającego w następujących sytuacjach:

1. Niezależnie od podstawy prawnej waloryzacji zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia należnego wykonawcy zawsze winna być poprzedzona wykazaniem przez wykonawcę, za pomocą oświadczeń lub dokumentów, że zaistniały przyczyny uzasadniające podwyższenie wynagrodzenia.
    
W przypadku niektórych podstaw waloryzacji, przewidzianych w przepisach prawa, które obligatoryjnie muszą zostać wprowadzone do umowy o zamówienie – określono wprost, że zmiana wynagrodzenia należnego wykonawcy warunkowana jest wykazaniem, iż zaistniały przyczyny uzasadniające podwyższenie wynagrodzenia.

Ważne: W przypadku umów o zamówienie zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy – niezależnie od przedmiotu zamówienia – obowiązkiem zamawiającego, zgodnie 
z art. 436 Pzp, jest wprowadzenie postanowień umownych dotyczących waloryzacji wynagrodzenia na wypadek zmian w zakresie przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz ciężarów publicznoprawnych.

W art. 436 Pzp ustawodawca, posługując się zwrotem: jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówien...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy