Potencjalnie użyteczne narzędzie

Temat numeru

Wprowadzona przepisami nowego Pzp waloryzacja (choć w niektórych sytuacjach, w zależności od przyjętej formuły, dopuszczalny byłby również termin „indeksacja”) budzi nadzieje wykonawców i znaczne obawy zamawiających.

Powszechnie akceptowana praktyka stosowania nowego przepisu art. 439 Pzp jeszcze się nie wykształciła. Warto więc zwrócić uwagę na kilka aspektów, które mogą budzić wątpliwości o odmienne interpretacje.

POLECAMY

Zakres przedmiotowy

Zgodnie z treścią art. 439 ust. 1 Pzp waloryzacji/indeksacji podlegają umowy, których przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zawarte na okres dłuższy niż 12 miesięcy. Zamawiający, analizując, czy dana umowa podlega obowiązkowej waloryzacji/indeksacji, powinien więc wziąć pod uwagę dwa czynniki – rodzaj (przedmiot) umowy oraz czas jej trwania. W zdecydowanej większości zawieranych umów nie będzie wątpliwości ani odnośnie do jednego, ani drugiego czynnika. Jednak pewna część umów nie będzie już tak jednoznaczna. 
Na przykład – jeżeli na umowę składają się sukcesywne (trwające ponad 12 miesięcy) dostawy z montażem, to wydawałoby się jasne w świetle art. 27 Pzp, że zamówienie docelowo należy traktować zgodnie z udziałem poszczególnych komponentów.
Jeżeli sama dostawa ma wyższą wartość – zamawiający stosuje przepisy dotyczące dostaw, a jeżeli montaż – to przepisy dotyczące usług. Tyle w teorii.
W praktyce jednak – w szczególności jeżeli wartość dostawy i...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy