Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

17 września 2018

NR 166 (Wrzesień 2018)

Przyszłość zamówień publicznych - Plan zamówień publicznych

0 154

Prawidłowe planowanie jest warunkiem koniecznym, choć dalece niewystarczającym, do właściwej realizacji inwestycji, a nawet szerzej – jest elementem koniecznym do skutecznego zarządzania, w tym również w zamówieniach publicznych. 

Dla zamawiających z sektora finansów publicznych jest to ponadto jeden z fundamentów kontroli zarządczej. Należy bowiem mieć na uwadze, że planowanie w zamówieniach publicznych, samo w sobie, jest środkiem wiodącym do celu, jakim jest właściwe inwestowanie – a nie celem. Realizacja planu nie powinna być kolejnym wskaźnikiem (albo KPI – Key Performance Indicators w zakupach komercyjnych), za pomocą którego kolejne instytucje kontrolne rozliczają zamawiających. Korzystniej jest wykonać sensownie 30% planu niż bezsensownie 100%. 

Sporządzanie planu

Plany w zamówieniach publicznych zawsze powinny mieć charakter wtórny (wykonawczy) w stosunku do innych dokumentów planistycznych, w tym w szczególności planu inwestycji – o ile dany zamawiający taki dokument sporządza. Sporządzenie planu niesie kilka istotnych, pozytywnych skutków. Po pierwsze od strony operacyjnej pozwala zamawiającemu właściwie zaplanować zasoby niezbędne do obsługi poszczególnych postępowań oraz rozłożyć je w danym roku budżetowym. Po drugie daje określony wgląd w kwestię łączenia/dzielenia zamówień, jakże istotną z punktu widzenia przestrzegania Pzp.

Ważne!

Ustawodawca dostrzega jednak w planowaniu zamówień (a przynajmniej taką motywację prezentuje) zupełnie inną wartość, z punktu widzenia zamawiającego drugorzędną. Mianowicie plan zamówień, uregulowany w art. 13a Pzp, ma służyć raczej wykonawcy niż zamawiającemu. Dla zamawiającego wartość planu, który zawiera informacje wskazane w art. 13a ust. 2 Pzp, jest niewielka. 

Planowanie po zmianach Pzp

Koncepcja nowego Prawa zamówień publicznych podtrzymuje dotychczasowy kierunek użyteczności planu, choć wydaje się oczekiwać od corocznego planu zamówień również wartości dodanej dla strony publicznej, ale niekoniecznie zamawiającego.
Zgodnie z treścią Koncepcji (s. 26): Jako jedna z wad organizacji procesu udzielania zamówień publicznych wymieniane jest wąskie sp...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy