Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z notatnika pełnomocnika

3 listopada 2021

NR 197 (Listopad 2021)

Stalowe mediacje

0 156

Jeden z zarzutów dotyczył jednak ceny elementów stalowych, które – jak powszechnie wiadomo – są na wyjątkowo wysokim poziomie, stąd problem budzący kontrowersje i wątpliwości w zakresie realizacji inwestycji. Wielu wykonawców zupełnie inaczej przygotowało kosztorys na etapie postępowania przetargowego, a w czasie realizacji inwestycji były one na znacznie wyższym poziomie. Różnica bywa tak kolosalna, że dla wykonawców bardziej opłacalne jest zejście z kontraktu lub jego sądowa waloryzacja niż realizacja zamówienia.

W omawianym postępowaniu jeden z wykonawców złożył odwołanie, w którym wskazał na rażąco niską cenę wybranej oferty. Różnica wynikała z tego, że wiele z prac związanych było z wykorzystaniem stali, której aktualna cena rynkowa utrzymuje się na poziomie 3021 złotych za tonę, a wybrany wykonawca zaoferował cenę za stal w wysokości 2700 zł, przy czy była to cena za materiał, dostawę i montaż. Dowodem, który miał przemawiać na korzyść odwołującego, miała być zmiana ceny stali od grudnia 2020 roku, a także ofert dotyczących cen stali, które uzyskał zamawiający. Odwołujący podkreślał, iż oferty, które otrzymał, były krótkoterminowe, tj. gwarantowały cenę stali np. na dwa dni.

Wybrany wykonawca wskazywał jednak, że istotna jest cena stali w momencie jej zakupu, a nie w chwili ofertowania. Wskazał także, że na przedmiotowym kontrakcie stal będzie wykorzystywana przede wszystkim w latach 2022 oraz 2023, a późną jesienią 2021 r. będzie zapotrzebowanie na ok. 300 ton. Oczywiście w wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny, które złożył wykonawca, znalazły się oferty dotyczące stali. Argumentował także, iż w postanowieniach kontraktu przewidziana jest klauzula waloryzacyjna.

Krajowa Izba Odwoławcza przyznała rację zamawiającemu i zgodziła się z argumentacją przystępującego, wskazując, że:
 

POLECAMY

Ważne

zrozumiałą praktyką rynkową jest kontraktowanie cen materiałów (również stali) w chwili, gdy cena materiałów na rynku jest korzystna, a nie w chwili, gdy na rynku są zwyżki cen określonego asortymentu materiałów.


Wskazała także, że: Oferty złożone przez odwołującego na rozprawie, dotyczące zakupu stali lub montażu zbrojenia, potwierdzały co najwyżej indywidualne możliwości odwołującego w zakresie pozyskania ofert na zakup stali.

Przedmiotowy wyrok jest o tyle istotny, o ile dotyczy problemów, z którymi obecnie borykają się wykonawcy działający na rynku robót budowlanych, a mianowicie rosnących i niestabilnych cen stali. Można się zastanowić nad argumentacją, którą zastosował wybrany wykonawca, że da się wyliczyć na podstawie harmonogramu robót, w którym okresie na danej inwestycji będzie potrzebna stal i oszacować, czy wtedy cena stali wzro...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy