Trzymanie kosztów

Temat numeru

W czasie dynamicznych zmian w gospodarce zarówno właściwe planowanie zamówień, jak i prawidłowe szacowanie (w stopniu, w jakim to możliwe) ich wartości oraz „trzymanie kosztów” w trakcie realizacji umowy stanowi podstawę finansowych działań zamawiających.

Przepisy – przede wszystkim ustawy – Prawo zamówień publicznych – które dotyczą najbardziej podstawowego zagadnienia, jakim jest wartość zamówienia, wcale nie ułatwiają procesu planowania i samego zarządzania finansowego umową.

POLECAMY

Wartość zamówienia 

Ogólnie definicja wartości zamówienia jest bardzo elastyczna i zdroworozsądkowa. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością (art. 28 ustawy Pzp). Z przywołanego przepisu wynika kilka skutków. Po pierwsze, brak sztywnych zasad szacowania. Po drugie, wartość obejmuje tylko to, co w przyszłości potencjalnie będzie stanowić wartość wynagrodzenia wykonawcy. Warto jednak podkreślić, że w obrocie rynkowym jako wynagrodzenie podaje się na ogół wartość stanowiącą ekwiwalent obciążenia ekonomicznego, czyli razem z VAT. Nie włącza się więc kosztów dodatkowych zamawiającego, które są konieczne i z realizacją zamówienia ściśle związane. Nie obejmuje się ko...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy