Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

20 sierpnia 2018

NR 152 (Maj 2017)

Wspieramy doskonalenie systemu zamówień publicznych

0 225

Powołanie mnie do Rady Zamówień Publicznych, przewidzianego ustawą Pzp organu doradczo-opiniodawczego Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, odbieram jako wyróżnienie całego Stowarzyszenia, docenienie jego osiągnięć, renomy i wielu lat pracy dla dobra systemu zamówień publicznych w Polsce – stwierdziła Ewa Wiktorowska – prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych
 

MZP: Uchwała Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych z 4 kwietnia 2017 r. w sprawie obchodów XX-lecia istnienia OSKZP zaczyna się słowami: Zważywszy, że protokół z zebrania założycielskiego został sporządzony 14 marca 1998 r. w Pszczelinie przez grupę 18 członków założycieli oraz że 20 maja 1998 r.w Warszawie zostało zarejestrowane OSKZP (…). Na tym protokole widnieje m.in. podpis – Ewa Wiktorowska. Od zawsze, jak sobie przypominam, członek Zarządu OSKZP, a od kilkunastu lat Prezes OSKZP. Jakie były wówczas, w czwartym roku obowiązywania ustawy o zamówieniach publicznych, plany, jakie cele, które wytyczała grupa założycielska?

Ewa Wiktorowska: Inicjatorem powołania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych był Marek Zelent, wówczas były dyrektor Departamentu Analiz Urzędu Zamówień Publicznych, którego wielu członków założycieli znało dzięki jego pracy w Urzędzie i publikacjom z zakresu zamówień publicznych w wychodzącym wówczas tygodniku „Rynek Zamówień Publicznych”, którego redaktorem naczelnym była… Elżbieta Cierlica. A tak na marginesie, to jest także dwudziestolecie naszej współpracy.

Większość założycieli OSKZP stanowili trenerzy z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, praktycy i dydaktycy wykształceni, przeegzaminowani i certyfikowani przez Urząd. Bezpośrednim powodem powołania Stowarzyszenia była rezygnacja UZP z prowadzenia listy trenerów zamówień publicznych. Uznaliśmy, że szkoda zmarnować taki kapitał ludzki, jaki stanowiła grupa fachowców z dziedziny zamówień publicznych, że nawiązane kontakty koleżeńskie i troska o system zamówień publicznych w Polsce wymaga powołania organizacji, która będzie integrować osoby posiadające w tym zakresie dużą wiedzę i doświadczenie.

MZP: Stąd cele Stowarzyszenia

Wypunktowaliśmy je bardzo dokładnie:

1. Dążenie do doskonalenia funkcjonowania systemu zamówień publicznych.

2. Wymiana doświadczeń zawodowych wśród osób stowarzyszonych.

3. Doskonalenie umiejętności i poszerzanie wiedzy zawodowej.

4. Upowszechnianie tematyki zamówień publicznych wśród zamawiających i wykonawców ze szczególnym uwzględnieniem średnich i małych przedsiębiorstw oraz administracji rządowej i samorządowej.

5. Reprezentowanie i obrona interesów stowarzyszonych w zakresie działalności Stowarzyszenia.

6. Monitoring problemów zamówień publicznych.

7. Współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach działania.

8. Upowszechnianie informacji o celach i zasadach działania Stowarzyszenia.

Cele te realizujemy nieprzerwanie od chwili powołania Stowarzyszenia. Patronujemy wielu wydarzeniom z dziedziny zamówień publicznych, ale tylko takim, w których uczestniczą nasi członkowie. Od lat kontynuujemy współpracę z trzema periodykami propagującymi system zamówień publicznych: „Przetargi Publiczne”, ,„Zamówienia publiczne. Doradca” i oczywiście „Monitor Zamówień Publicznych”. Obejmujemy też patronaty nad ogólnopolskimi  konferencjami i forami zamówieniowymi organizowanymi przez te periodyki.

MZP: Nie było łatwo dołączyć do grona specjalistów. Pamiętam, że stresowałam się przed rozmową kwalifikacyjną na członka OSKZP, choć od kilku lat zawodowo zajmowałam się zamówieniami publicznymi. Poprzeczka
postawiona była wysoko.

I tak jest nadal. Nie kultywujemy hasła „kierunek na werbunek”. Do swojego grona przyjmujemy najlepszych specjalistów, osoby doświadczone, z co najmniej trzyletnią praktyką zawodową. Takie, które wciąż chcą pogłębiać swoją wiedzę i oczywiście takie, które nas poznały – jako uczestnicy szkoleń prowadzonych przez naszych członków. Uważaliśmy, że kandydaci na członków powinni być w przeszłości, co najmniej dwukrotnie, uczestnikami takich szkoleń. Jeżeli te szkolenia zachęcą ich do przyłączenia się do nas, to jest to najlepszy pomysł na reklamę OSKZP. Innej nie trzeba.

MZP: Czy ta zasada rekrutacji obowiązuje do dziś? Kto teraz, po niespełna dwudziestu latach funkcjonowania Stowarzyszenia, ubiega się o członkostwo w OSKZP i jakie wobec kandydata są wymagania?

Zasada i warunki ubiegania się o członkostwo w Stowarzyszeniu nie zmieniły się od początku jego funkcjonowania. Kandydatów (osob...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy