Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

18 stycznia 2019

NR 170 (Styczeń 2019)

Faktura elektroniczna – nowe przepisy i obowiązki

377

Sejm RP w dniu 9 listopada 2018 r. uchwalił ustawę o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym1.

POLECAMY

 

Zodnie z art. 3 ustawy przepisy stosuje się do przesyłania pomiędzy wykonawcami a zamawiającymi ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych.

Podstawa prawna

Polska ustawa jest wynikiem transpozycji dyrektywy 2014/55/UE z  nia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych, która zobowiązuje państwa członkowskie do przyjęcia, opublikowania i stosowania przepisów ustawowych niezbędnych do jej wykonania do 27 listopada 2018 r.

Unijny akt prawny określa definicję faktury elektronicznej, jej podstawowe elementy oraz zakres stosowania. Jego zadaniem jest usunięcie lub ograniczenie przeszkód wdrożenia fakturowania elektronicznego oraz określenie, jakie elementy musi zawierać faktura, aby jej wysyłka i odbiór były łatwiejsze. Celem dyrektywy unijnej jest także upowszechnienie fakturowania elektronicznego.

Polski ustawodawca przygotował krajowe przepisy w terminie wyznaczonym przez dyrektywę unijną. Wejdą one w życie, zgodnie z nowymi przepisami, z dniem 18 kwietnia 2019 r. Zamawiający będą mieli obowiązek odbierania e-faktur od wykonawców w zamówieniach publicznych o wartości powyżej 30 000 euro. Natomiast od 1 sierpnia 2019 r. obowiązek ten będzie dotyczył wszystkich zamówień publicznych. 

Ustrukturyzowana faktura elektroniczna 

Elektroniczna faktura to nie jest plik PDF czy zdjęcie JPEG ani dokument w edytorze tekstu. Jest nią wyłącznie ustrukturyzowany kod (w języku XML) do odczytu przez program komputerowy – tak jak JEDZ.
Podstawowymi elementami ustrukturyzowanej faktury elektronicznej są m.in.:

 • identyfikatory procesu i faktury,
 • okres, którego faktura dotyczy,
 • informacje dotyczące sprzedawcy,
 • informacje dotyczące nabywcy,
 • informacje dotyczące odbiorcy płatności,
 • informacje dotyczące przedstawiciela podatkowego sprzedawcy,
 • odniesienie do umowy,
 • szczegółowe informacje dotyczące dostawy,
 • instrukcje dotyczące płatności,
 • informacje dotyczące kwot uznań lub potrąceń,
 • informacje dotyczące poszczególnych pozycji faktury,
 • łączne kwoty faktury,
 • podział na stawki VAT.

W zakresie treści ustrukturyzowanej faktury elektronicznej została opracowana norma europejska dotycząca fakturowania elektronicznego EN 16931-1: 2017, Fakturowanie elektroniczne – część 1: Semantyczny model danych podstawowych elementów faktury elektronicznej. Powyższa norma została wskazana w decyzji wykonawczej komisji (UE) 2017/1870 z dnia 16 października 2017 r. w wykonaniu dyrektywy 2014/55/UE. 

Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF)

Platforma służy do przesyłania i odbierania pomiędzy wykonawcami a zamawiającymi ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych. Pozwala też na przetwarzanie i udostępnianie informacji związanych z realizacją zamówień.
Spośród innych ustrukturyzowanych dokumentów, możliwych do przesłania za pomocą platformy, wymienić należy: zamówienie dostawy, awizowanie dostawy, potwierdzenie dostawy, faktura korygująca, nota księgowa. 

Zamawiający jest zobowiązany do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy. Jest zatem zobowiązany do posiadania konta na PEF. Wykonawca ma prawo do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do zamawiającego za pośrednictwem platformy. Korzystanie z PEF jest bezpłatne. 

Efektem wykorzystania platformy ma być powszechne stosowanie elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych. Dla przedsiębiorców (wykonawców zamówień publicznych) oznacza to skrócenie czasu obsługi transakcji, a w praktyce może pozwolić także na przyspieszenie terminów płatności. 

Warto podkreślić, iż Platform...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy