Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

18 stycznia 2019

NR 170 (Styczeń 2019)

Faktura elektroniczna – nowe przepisy i obowiązki

0 81

Sejm RP w dniu 9 listopada 2018 r. uchwalił ustawę o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym1.

 

Zodnie z art. 3 ustawy przepisy stosuje się do przesyłania pomiędzy wykonawcami a zamawiającymi ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych.

Podstawa prawna

Polska ustawa jest wynikiem transpozycji dyrektywy 2014/55/UE z  nia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych, która zobowiązuje państwa członkowskie do przyjęcia, opublikowania i stosowania przepisów ustawowych niezbędnych do jej wykonania do 27 listopada 2018 r.

Unijny akt prawny określa definicję faktury elektronicznej, jej podstawowe elementy oraz zakres stosowania. Jego zadaniem jest usunięcie lub ograniczenie przeszkód wdrożenia fakturowania elektronicznego oraz określenie, jakie elementy musi zawierać faktura, aby jej wysyłka i odbiór były łatwiejsze. Celem dyrektywy unijnej jest także upowszechnienie fakturowania elektronicznego.

Polski ustawodawca przygotował krajowe przepisy w terminie wyznaczonym przez dyrektywę unijną. Wejdą one w życie, zgodnie z nowymi przepisami, z dniem 18 kwietnia 2019 r. Zamawiający będą mieli obowiązek odbierania e-faktur od wykonawców w zamówieniach publicznych o wartości powyżej 30 000 euro. Natomiast od 1 sierpnia 2019 r. obowiązek ten będzie dotyczył wszystkich zamówień publicznych. 

Ustrukturyzowana faktura elektroniczna 

Elektroniczna faktura to nie jest plik PDF czy zdjęcie JPEG ani dokument w edytorze tekstu. Jest nią wyłącznie ustrukturyzowany kod (w języku XML) do odczytu przez program komputerowy – tak jak JEDZ.
Podstawowymi elementami ustrukturyzowanej faktury elektronicznej są m.in.:

 • identyfikatory procesu i faktury,
 • okres, którego faktura dotyczy,
 • informacje dotyczące sprzedawcy,
 • informacje dotyczące nabywcy,
 • informacje dotyczące odbiorcy płatności,
 • informacje dotyczące przedstawiciela podatkowego sprzedawcy,
 • odniesienie do umowy,
 • ...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
 • Cykl szkoleń online
 • Indywidualne konsultacje
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy