Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru , Otwarty dostęp

11 lutego 2021

NR 189 (Luty 2021)

Kluczowe zmiany w umowach

0 3110

Wejście w życie nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych przynosi wiele zmian. Nie ominęły one treści umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pamiętajmy jednak, że będą one miały zastosowanie dopiero w stosunku do umów zawieranych w wyniku postępowań wszczętych od dnia 1 stycznia 2021 r.1

Przedstawiamy zestawienie wybranych przepisów wpływających na formułowanie treści umowy w sprawie zamówienia publicznego.

POLECAMY

I. Klauzule abuzywne (niedozwolone)

Ustawa wskazuje na określone postanowienia umowy, które nie mogą znaleźć się w kontrakcie realizowanym na podstawie przepisów nowej ustawy Pzp. Są one następujące:

1) Zakaz przewidywania odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia (art. 433 pkt 1)

Chodzi tu o zakaz obciążania wykonawcy odpowiedzialnością za powstanie niezawinionego przez niego opóźnienia. Konsekwencją wprowadzanego zakazu jest obowiązek przewidywania klauzul zakładających naliczenie kar umownych za zwłokę (zawinione opóźnienie – art. 433 n. Pzp).

2) Zakaz naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem (art. 433 pkt 2)

Konsekwencją tej zasady będzie zakaz obciążania wykonawcy odpowiedzialnością szerszą niż wskazana w przepisie. Nie oznacza to jednak, że zamawiający nie może we wzorze umowy lub IPU przewidzieć odpowiedzialności wykonawcy opartej na ryzyku – ważne jest, aby takie zdarzenia były bezpośrednio związane z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem.

3) Zakaz przewidywania odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający (art. 433 pkt 3)

Zakaz t...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy