Dołącz do nas

Monitor zamówień publicznych

Autor Jerka Jacek

Warunki udziału i kryteria oceny ofert

Zastosowanie przez zamawiającego kryterium dotyczącego personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia dopuszczalne jest wyłącznie w odniesieniu do osób mających znaczący wpływ na jakość świadczenia stanowiącego przedmiot zamówienia.

Określenie warunków udziału dotyczących doświadczenia i kwalifikacji zawodowych osób skierowanych do realizacji zamówienia oraz kryteriów oceny ofert odnoszących się do doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia wymaga użycia precyzyjnych określeń, w przeciwnym bowiem przypadku może stanowić źródło wielu problemów związanych ze stosowaniem Prawa zamówień publicznych.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) umożliwia zamawiającym określenie w jednym postępowaniu warunków udziału m.in. w zakresie doświadczenia i kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia1 oraz kryteriów oceny ofert odnoszących się np. do doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia.

Zamawiający, decydując się na taki zabieg, musi uwzględnić fakt, że ustawodawca zupełnie inaczej reguluje kwestie dotyczące sposobu...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 91% treści