Warunki udziału i kryteria oceny ofert

Temat numeru

Określenie warunków udziału dotyczących doświadczenia i kwalifikacji zawodowych osób skierowanych do realizacji zamówienia oraz kryteriów oceny ofert odnoszących się do doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia wymaga użycia precyzyjnych określeń, w przeciwnym bowiem przypadku może stanowić źródło wielu problemów związanych ze stosowaniem Prawa zamówień publicznych. 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) umożliwia zamawiającym określenie w jednym postępowaniu warunków udziału m.in. w zakresie doświadczenia i kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia1 oraz kryteriów oceny ofert odnoszących się np. do doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. 
Zamawiający, decydując się na taki zabieg, musi uwzględnić fakt, że ustawodawca zupełnie inaczej reguluje kwestie dotyczące sposobu „dokumentowania” spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu w ww. zakresie i skutki ewentualnych nieprawidłowości na etapie oceny podmiotowej wykonawcy, a inaczej sposób proponowania (oferowania) osób wyznaczonych do realizacji zamówienia2, prezentacji ich doświadczenia i kwalifikacji, a także odmiennie normuje skutki ewentualnych nieprawidłowości stwierdzonych w ofercie. 
Wykazywanie np. doświadczenia i kwalifikacji zawodowych osób skierowanych do realizacji zamówienia dla potwierdzenia spełnienia stosownego warunku udziału w postępowaniu wymaga ze strony wykonawcy złożenia oświadczenia wiedzy3. Natomiast wyznaczenie do realizacji zamówienia...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy