Na pytania czytelników odpowiada Józef E. Nowicki

Forum zamawiających i wykonawców

Bez swobody interpretacji

Czy i kiedy kryteria oceny ofert mogą być subiektywne?

POLECAMY

Wybór oferty najkorzystniejszej następuje na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W doktrynie i orzecznictwie wskazuje się, że: (...) kryteria oceny ofert muszą być stosowane zgodnie z wymogami procedury udzielania zamówienia określonej w dyrektywie. Znaczy to, że powinny być podane zawczasu do wiadomości potencjalnym oferentom – w ogłoszeniu i w dokumentach przetargowych – tak żeby wszyscy oferenci byli ich świadomi podczas przygotowywania swoich ofert – wyrok ETS z dnia 18 października 2001 r., sygn. akt: C-19/00.

W wyroku tym wskazano ponadto, że przyjmowane kryteria wyboru nie mogą zamawiającym pozostawiać nieograniczonej swobody w ocenie ofert. Kryteria powinny by...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy