Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zdaniem eksperta

24 maja 2018

NR 159 (Styczeń 2018)

Monografia KIO

355

Na orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej powołują się autorzy komentarzy do ustawy – Prawo zamówień publicznych, publikacji naukowych czy popularnonaukowych. Nie ma artykułu o zamówieniach publicznych, w którym pominięto by orzecznictwo. Ale jest też sporo publikacji, w których padają zarzuty dotyczące niespójnej czy nieprawidłowej interpretacji Pzp w orzecznictwie. 

I trzeba było wytrwać w trudnej pracy arbitra aż 10 lat, żeby usłyszeć słowa uznania – które zostały przekazane 5 grudnia 2017 r. na konferencji związanej z jubileuszem 10-lecia funkcjonowania Krajowej Izby Odwoławczej przez przedstawicieli rządu i naukowców.

Goście i organizatorzy

W konferencji uczestniczyło ok. 200 specjalistów z dziedziny zamówień publicznych, arbitrzy KIO, sędziowie sądów okręgowych, naukowcy, przedstawiciele zamawiających i wykonawców. Gości powitała:

Małgorzata Stręciwilk – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, która przez wiele lat orzekała w KIO – pogratulowała arbitrom wytrwałości i wyraziła przekonanie, że w dalszym ciągu będą wspierać cele systemu zamówień publicznych poprzez kształtowanie racjonalnej wykładni przepisów prawa i wypracowywanie jednolitej linii orzeczniczej.

Małgorzata Rakowska – Prezes KIO, witając uczestników konferencji, zwróciła uwagę na aspekt wyjątkowej na tle innych państw UE sprawności w rozstrzyganiu sporów, dzięki której proces ten nie przekracza ustawowego terminu, a sprawy są rozpatrywane średnio w ciągu 14 dni.

Paweł Szrot – sekretarz stanu, zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przekazał osobiste gratulacje oraz odczytał list adresowany do arbitrów KIO przez Premier Beatę Szydło.

Mariusz Haładyj – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju wysoko ocenił pracę członków KIO nad kształtowaniem praktycznej wykładni przepisów prawa, zachęcając jednocześnie do kontynuowania takiej interpretacji z perspektywy celów, jakim te przepisy mają służyć.

Łukasz Piebiak – podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości wskazał na sprawność i dobrą jakość orzekania Krajowej Izby Odwoławczej oraz zasygnalizował prowadzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości konsultacje dotyczące propozycji zmian rozstrzygania sporów zamówieniowych w drugiej instancji, tj. rozpatrywania skarg na wyroki KIO przez sądy okręgowe.

Janusz Niedziela – przewodniczący Rady Zamówień Publicznych, organu doradczego Prezesa UZP, wskazał na wagę wykonywanej przez członków Krajowej Izby Odwoławczej pracy, wpływającej wymiernie na kształtowanie systemu zamówień publicznych.

Grażyna Wróblewska – przewodnicząca Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych podkreśliła znaczenie wydawanych przez Izbę rozstrzygnięć dla właściwego kształtowania postępowań prowadzonych przez zamawiających.

Janusz Kot – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie zwrócił uwagę na wspomaganie, poprzez orzecznictwo KIO, modelu racjonalnego i efektywnego wydatkowania środków publicznych.

Wykłady

Wpływ dyrektyw UE na orzecznictwo w zakresie zamówień publicznych – wykład wygłosił prof. dr hab. Maciej Szpunar z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, rzecznik generalny w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(…) Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału – stwierdził m.in. prof. Szpunar – w celu rozstrzygnięcia, czy organ odsyłający jest sądem w rozumieniu art. 267 TFUE, Trybunał kieruje się w szczególności podstawą prawną istnienia organu, jego stałym charakterem, obligatoryjnym charakterem jego jurysdykcji, kontradyktoryjnością postępowania, stosowaniem przez ten organ przepisów prawa oraz jego niezawisłością. (…)

Sądy krajowe mogą kierować pytanie do Trybunału wyłącznie w zawisłym przed nimi sporze oraz gdy są zobowiązane zająć stanowisko w postępowaniu mającym doprowadzić do rozstrzygnięcia sporu.

Wpływ orzecznictwa KIO na praktykę stosowania przepisów o zamówieniach publicznych analizowała Małgorzata Stręciwilk.

Od arbitrażu niezawodowego do zawodowego historię systemu odwoławczego przypomniał Tomasz Czajkowski – wiceprezes Rady Zamówień Publicznych, były Prezes UZP.

(…) Przepisy ustawy nowelizującej (Prawo zamówień publicznych – przyp. red.) z dnia 13 kwietnia 2007 r. w przeważającej części weszły w życie 11 czerwca tego roku i niezwłocznie po tym rozpoczęła się najtrudniejsza część tworzenia Krajowej Izby Odwoławczej – proces rekrutacji oraz kwalifikacji jej przyszłych członków.

Referat pt. Dziesięć lat funkcjonowania Krajowej Izby Odwoławczej. O potrzebie zmian wygłosił prof. dr hab. Ryszard Szostak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, który przeprowadził analizę stanu obecnego i przedstawił postulaty dotyczące zmian w zakresie funkcjonowania KIO.

(…) Pod względem ustrojowym – stwierdził – KIO ukształtowana została jako organ państwowy podległy Ministrowi Finansów i Rozwoju, który powołuje i odwołuje jej członków, a także Prezesa i wiceprezesa Izby, natomiast czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wykonuje Prezes UZP. Rozwiązanie to nie zasługuje na aprobatę.

Po pierwsze, narusza ono (niepotrzebnie) niezawisłość Izby, a „pośredniczenie” Prezesa UZP utrudnia dodatkowo załatwianie spraw pracowniczych. Tego rodzaju organ jurysdykcyjny powinien być usytuowany organizacy...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy