Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zdaniem eksperta

24 maja 2018

NR 159 (Styczeń 2018)

Monografia KIO

0 236

Na orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej powołują się autorzy komentarzy do ustawy – Prawo zamówień publicznych, publikacji naukowych czy popularnonaukowych. Nie ma artykułu o zamówieniach publicznych, w którym pominięto by orzecznictwo. Ale jest też sporo publikacji, w których padają zarzuty dotyczące niespójnej czy nieprawidłowej interpretacji Pzp w orzecznictwie. 

I trzeba było wytrwać w trudnej pracy arbitra aż 10 lat, żeby usłyszeć słowa uznania – które zostały przekazane 5 grudnia 2017 r. na konferencji związanej z jubileuszem 10-lecia funkcjonowania Krajowej Izby Odwoławczej przez przedstawicieli rządu i naukowców.

Goście i organizatorzy

W konferencji uczestniczyło ok. 200 specjalistów z dziedziny zamówień publicznych, arbitrzy KIO, sędziowie sądów okręgowych, naukowcy, przedstawiciele zamawiających i wykonawców. Gości powitała:

Małgorzata Stręciwilk – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, która przez wiele lat orzekała w KIO – pogratulowała arbitrom wytrwałości i wyraziła przekonanie, że w dalszym ciągu będą wspierać cele systemu zamówień publicznych poprzez kształtowanie racjonalnej wykładni przepisów prawa i wypracowywanie jednolitej linii orzeczniczej.

Małgorzata Rakowska – Prezes KIO, witając uczestników konferencji, zwróciła uwagę na aspekt wyjątkowej na tle innych państw UE sprawności w rozstrzyganiu sporów, dzięki której proces ten nie przekracza ustawowego terminu, a sprawy są rozpatrywane średnio w ciągu 14 dni.

Paweł Szrot – sekretarz stanu, zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przekazał osobiste gratulacje oraz odczytał list adresowany do arbitrów KIO przez Premier Beatę Szydło.

Mariusz Haładyj – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju wysoko ocenił pracę członków KIO nad kształtowaniem praktycznej wykładni przepisów prawa, zachęcając jednocześnie do kontynuowania takiej interpretacji z perspektywy celów, jakim te przepisy mają służyć.

Łukasz Piebiak – podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości wskazał na sprawność i dobrą jakość orzekania Krajowej Izby Odwoławczej oraz zasygnalizował prowadzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości konsultacje dotyczące propozycji zmian rozstrzygania sporów zamówieniowych w drugiej instancji, tj. rozpatrywania skarg na wyroki KIO przez sądy okręgowe.

Janusz Niedziela – przewodniczący Rady Zamówień Publicznych, organu doradczego Prezesa UZP, wskazał na wagę wykonywanej przez członków Krajowej Izby Odwoławczej pracy, wpływającej wymiernie na kształtowanie systemu zamówień publicznych.

Grażyna Wróblewska – przewodnicząca Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych podkreśliła znaczenie wydawanych przez Izbę rozstrzygnięć dla właściwego kształtowania postępowań prowadzonych przez zamawiających.

Janusz Kot – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie zwrócił uwagę na wspomaganie, poprzez orzecznictwo KIO, modelu racjonalnego i efektywnego wydatkowania środków publicznych.

Wykłady

Wpływ dyrektyw UE na orzecznictwo w zakresie zamówień publicznych – wykład wygłosił prof. dr hab. Maciej Szpunar z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, rzecznik generalny w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(…) Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału – stwierdził m.in. prof. Szpunar – w celu rozstr...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy