Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo

17 września 2018

NR 166 (Wrzesień 2018)

Interpretacja Pzp w orzecznictwie KIO

0 134

Zgromadzenie Ogólne Krajowej Izby Odwoławczej, uchwałą nr 1/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r., przyjęło roczne sprawozdanie z funkcjonowania KIO, w celu przedłożenia go, na podstawie art. 172 ust. 3 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.

Jest to jedno z ważniejszych sprawozdań w ponaddziesięcioletniej działalności Krajowej Izby Odwoławczej (KIO powołana została ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, Dz. U. Nr 82, poz. 560), gdyż podsumowuje pierwszy pełny rok kalendarzowy obowiązywania przepisów Prawa zamówień publicznych zmienionych ustawą nowelizującą z dnia 22 czerwca 2016 r., wdrażającą do polskiego porządku prawnego dyrektywy klasyczną i sektorową z dnia 26 lutego 2014 r. 
Analiza orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej z 2017 r. umożliwia przedstawienie interpretacji zmian legislacyjnych oraz funkcjonowania w praktyce nowych instytucji ustawowych. 
Stabilizacja interpretacji podstawowych pojęć i instytucji Pzp – napisano w informacji KIO za rok 2017 – takich jak treść SIWZ czy rażąco niska cena, którą wypracowała Izba w minionych latach, pozwala na skupienie się w prezentowanej Informacji na tworzącej się wykładni znowelizowanych przepisów. Recepcja nowych przepisów dokonana w orzecznictwie Izby ma istotne znaczenie dla bieżącej praktyki stosowania prawa oraz oceny osiągnięcia celów ostatniej nowelizacji Pzp. 
Informacja została podzielona na cztery części. W c...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy