Dołącz do czytelników
Brak wyników

Przetarg na usługę ubezpieczenia

Artykuły | 25 czerwca 2018 | NR 162
237

Realizacja usługi ubezpieczenia w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych, niezależnie od nowelizacji, wciąż budzi szereg wątpliwości dotyczących właściwego podejścia do jej przygotowania oraz przeprowadzenia. 

Usługa ubezpieczenia jest na tyle specyficzna, że uzyskanie właściwej ochrony ubezpieczeniowej i zawarcie prawidłowej umowy ubezpieczenia jest wyzwaniem dla każdego zamawiającego. 

Przed przetargiem 

Kompilacja dwóch trudnych materii – Prawa zamówień publicznych i realizacji zgodnie z wymogami tego prawa usługi ubezpieczenia – powoduje, że zanim zamawiający przystąpi do prac zmierzających do zawarcia umowy ubezpieczenia w drodze przetargu, w pierwszej kolejności powinien rozważyć korzystanie z usług fachowego doradcy, który będzie posiadał profesjonalną wiedzę w zakresie ubezpieczeń. Jest nim broker ubezpieczeniowy. 

Ważne!

Instytucja brokera ubezpieczeniowego regulowana jest ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1154). 

Poleganie na specjaliście w zakresie ubezpieczeń to pierwsza ważna decyzja zmierzająca do prawidłowego udzielenia zamówienia. Z jednej strony można liczyć na zakup ochrony ubezpieczeniowej, dopasowanej do potrzeb zamawiającego i właściwie skalkulowanej na etapie szacowania wartości zamówienia, z drugiej – zamówienie odpowiadać będzie merytorycznie naturze ubezpieczeń oraz przepisom ustawy Pzp. 
Są dwa wyzwania, z którymi muszą mierzyć się zamawiający, a które mają decydujący wpływ zarówno na zawarcie umowy ubezpieczenia, jak i jej przebieg. Właściwe „wpasowanie” ubezpieczeń w tryby, mechanizmy i narzędzia ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz właściwa ich interpretacja w obszarze ubezpieczeń. 
Do tych wyzwań należy przede wszystkim kwestia prawidłowej wyceny usługi ubezpieczenia, zarządzanie stale zmieniającymi się sumami ubezpieczenia, doubezpieczenie nowego mienia, a także rozszerzenie działalności w trakcie trwania okresu ubezpieczenia, np. zabezpieczenie nowej aktywności w ramach odpowiedzialności cywilnej czy zakup specjalistycznego mienia. 
Wspomniane obszary rodzą jednak różne problemy administracyjne oraz interpretacyjne, szczególnie gdy nowe okoliczności powstają w tracie trwania umowy ubezpieczenia. A praktyka dowodzi, że wynikają one z ograniczonej świadomości ubezpieczeniowej zamawiającego bądź z niepełnej lub nieprofesjonalnej współpracy z doradcami zewnętrznymi.

Szacowanie wartości 

Kluczowym elementem każdego przetargu na ubezpieczenie jest właściwe szacowanie zamówienia, czyli wzięcie pod uwagę tych wszystkich ryzyk, w zakresie których zamawiający decydują się asekurować. Uzupełnieniem tego jest odpowiedni okres trwania umowy ubezpieczenia, jaki powinien być wzięty pod uwagę w całym procesie szacowania wartości zamówienia, w tym konieczność uwzględnienia zwiększenia zakresu zamówienia, np. w trybie prawa opcji (art. 34 ust. 5 Pzp) czy powtórzenia zamówienia (art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp).

Ważne!

Zamawiający bardzo często nie zdają sobie sprawy z tego, jak wiele kwestii ma wpływ na prawidłowe oszacowanie wartości zamówienia w ubezpieczeniach i co powinno być wzięte pod uwagę, aby uniknąć nie tylko konsekwencji prawnych sprowadzających się do unieważnienia postępowania (art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp), lecz także uniknąć konsekwencji związanych z brakiem przeprowadzenia właściwej procedury przetargowej (krajowej/unijnej) względem niedoszacowanej lub źle oszacowanej wartości. 

W odniesieniu do zamówienia na reali...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy