Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak wygrać przetarg

31 lipca 2018

NR 154 (Lipiec 2017)

Czy zatrudnianie na etat może ograniczać konkurencję

0 107

W wyroku z dnia 3 kwietnia 2017 r. w połączonych sprawach KIO 486/17 i KIO 492/17 Izba zajęła się ustaleniem, czy możliwe jest sformułowanie wymogu zatrudniania na umowę o pracę jako kryterium oceny ofert, a także czy takie kryterium nie ogranicza konkurencji i dostępu do rynku małym i średnim przedsiębiorstwom.

Nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 r. w sposób szczególny akcentuje konieczność wykorzystywania przez zamawiających klauzul społecznych w dokumentacjach przetargowych. Przed nowelizacją zamawiający mieli prawo zastrzegać, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, u których w strukturze zatrudnienia 50% to osoby niepełnosprawne. Oprócz tego można było również ustalić, że osoby realizujące zamówienie muszą być zatrudnione na umowę o pracę. Nie jest to więc rozwiązanie nowe, jednak do tej pory z tej możliwości korzystano raczej rzadko.

Sprzeciw wykonawców

Wdrożenie klauzul społecznych umożliwia zamawiającym nieznaczne ograniczenie konkurencji, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia np. w sposób promujący zatrudnienie bezrobotnych, młodocianych czy niepełnosprawnych.

Ważne!

Wyrok Izby o sygn. akt: KIO 486/17 i KIO 492/17 ogranicza możliwość zamawiającego w zakresie kryteriów oceny ofert w ten sposób, że jednoznacznie negatywnie opowiada się w sprawie dopuszczalności ustanowienia kwestii zatrudnienia na etat jako kryterium oceny ofert.

Stan faktyczny tej sprawy dotyczył prowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego postępowania na zaprojektowanie, przygotowanie i wdrożenie rozbudowy systemu elektronicznego w Prokuraturze Krajowej. Jako kryterium oceny ofert o wadze 40% ustalono zatrudnienie osób na umowę o pracę, przy czym zatrudnienie to musiało być faktem jeszcze przed upływem terminu składania ofert. I tak, w zależności od liczby osób zatrudnionych na etat, w ciągu trzech miesięcy przed upływem terminu składania ofert można było uzyskać większą liczbą punktów.

Dwóch wykonawców powzięło wątpliwości dotyczące prawidłowości i dopuszczalności takiego sformułowania kryteriów, w związku z czym wnieśli odwołanie do KIO. Swoje stanowisko argumentowali przede wszystkim tym, że takie kryterium odnosi się do właściwości wykonawcy, ale nie ma wpływu na jakość realizacji zamówienia, ponieważ nie odnosi się do przedmiotu zamówienia. Jeśli zamawiający uznał, że kwestia zatrudnienia na umowę o pracę jest niezbędna do prawidłowej realizacji zamówienia, odpowiednie postanowienie powinien zawrzeć raczej w opisie prze...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy