Elektroniczna platforma katalogów

Jak udzielać zamówień

Elektroniczna platforma katalogów produktów eKatalogi jest udostępnianym przez UZP, bezpłatnym i przeznaczonym dla zamawiających narzędziem elektronicznym, umożliwiającym udzielanie niektórych kategorii zamówień publicznych. 

Tożsamość definicji zamawiającego w regulaminie1 i w art. 2 pkt 12 ustawy – Prawo zamówień publicznych pozwala uznać, że w zakres podmiotów uprawnionych do korzystania z platformy wchodzą wszystkie osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej obowiązane do stosowania Pzp. Korzystanie z eKatalogów jest w pełni dobrowolne i uzależnione wyłącznie od woli zamawiającego. Jednak możliwość korzystania z tego narzędzia, zarówno w przypadku zamawiających, jak i wykonawców, uwarunkowana jest przeprowadzeniem procesu rejestracyjnego i założeniem odpowiednich kont użytkownika. Na platformie eKatalogi można zarejestrować się za pomocą:

POLECAMY

  • rejestracji z wykorzystaniem profilu zaufanego lub
  • rejestracji lokalnej – bezpośrednio na platformie eKatalogi2.

Kategorie zamówień objęte eKatalogami

Zgodnie z definicją zawartą w regulaminie wykorzystanie platformy eKatalogi może nastąpić w celu udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza progu stosowania przepisów, o których mowa w art. 4 pkt 8 Pzp. Są więc nim objęte zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Ze względu na tę okoliczność w regulaminach udzielania zamówień podprogowych zamawiający często dopuszczają stosowanie tego narzędzia. Dla przykładu – na dokonywanie zakupów za pośrednictwem platformy eKatalogi pozwalają regulaminy Centralnego Biura Antykorupcyjnego3 czy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska4. Również Prezes UZP we wzorcowym regulaminie udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 Pzp5 wprowadził zapisy dotyczące stosowania platformy eKatalogi.

Na ogólnodostępnej stronie eKatalogów (www.ekatalogi.uzp.gov.pl) UZP wskazuje,...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy