Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak wygrać przetarg

25 czerwca 2018

NR 164 (Czerwiec 2018)

Gwarancja a inny dokument

0 814

Choć dopuszczalne jest odwoływanie się w treści gwarancji w zakresie przesłanek zatrzymania wadium do innego dokumentu, to jednocześnie chodzi o odwołanie się do takiego dokumentu, w którym przesłanki te są wskazane – orzekła Krajowa Izba Odwoławcza.

W sprawie rozpoznanej przez Krajową Izbę Odwoławczą w wyroku z dnia 20 czerwca 2017 r., sygn. akt: KIO 1067/17, technikum prowadziło postępowanie na wykonanie termomodernizacji budynków szkoły, internatu i kotłowni. Wykonawca U. złożył odwołanie od odrzucenia jego oferty. Zarzucił w nim zamawiającemu prowadzenie postępowania w sposób naruszający obowiązek zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wszystkich wykonawców, dokonanie błędnej i niekorzystnej dla odwołującego wykładni treści gwarancji bankowej, wniesionej w sposób, zgodny z wymogami SIWZ oraz obowiązującymi przepisami Prawa zamówień publicznych.

POLECAMY

Informacje w specyfikacji

Odwołujący w szczególności zarzucił zamawiającemu błędne przyjęcie, że nie wniósł prawidłowo wadium, a jego zdaniem wniósł je, dostarczając gwarancję bankową spełniającą wszelkie wymagania przepisów Pzp...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy