Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo

9 marca 2022

NR 200 (Marzec 2022)

Polski Ład – składka zdrowotna

0 178

Od dnia 1 stycznia 2022 r. obowiązywać zaczęły nowe przepisy w zakresie wysokości składki zdrowotnej. Zmiany w tym zakresie wprowadziła również ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Wkonsekwencji Polskiego Ładu wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorców zależy od formy opodatkowania.

POLECAMY


Składka zdrowotna przy ryczałcie


Wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego zależy od dwóch podstawowych czynników:

 • wysokości przychodów oraz
 • przeciętnego wynagrodzenia.

I tak, co do zasady, dla ryczałtowców składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy jej wymiaru. Podstawa wynosi zaś:

 • 60% przeciętnego wynagrodzenia według GUS przy rocznych przychodach nieprzekraczających 60 000 zł – stanowi to kwotę 335,94 zł;
 • 100% przeciętnego wynagrodzenia według GUS, przy rocznych przychodach w przedziale od 60 000 zł do 300 000 zł – stanowi to kwotę 559,89 zł;
 • 180% przeciętnego wynagrodzenia według GUS, przy rocznych przychodach przekraczających 300 000 zł – stanowi to kwotę 1007,81 zł.

 

Jak liczy się przeciętne wynagrodzenie


Według zasad określonych w Polskim Ładzie dla ryczałtowców za przeciętne wynagrodzenie uznaje się przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.


Próg przychodowy


Dla nowych przedsiębiorców – to bieżące przychody pomniejszone o składki ZUS. W przypadku przedsiębiorców kontynuujących działalność – dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą przez cały poprzedni rok kalendarzowy (według skali, liniowo, według stawki 5% przy uldze IP-Box lub ryczałtem), przy ustaleniu miesięcznej podstawy i wysokości składki zdrowotnej:

 • można wziąć pod uwagę przychody za rok ubiegły i na ich podstawie obliczyć wysokość składki zdrowotnej, jednolitą dla wszystkich miesięcy w roku lub też
 • można wziąć pod uwagę przychody od początku obecnego roku. W pierwszych miesiącach podstawa składki wyniesienie więc 60% przeciętnego wynagrodzenia. Po przekroczeniu 60 000 zł, za kolejny miesiąc należy już zapłacić składkę obliczaną na podstawie 100% przeciętnego wynagrodzenia. Gdy przychody przekroczą 300 000 zł, podstawa wzrośnie do 180% przeciętnego wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 81 ust. 2e ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym przedsiębiorca ma obowiązek ustalanie rocznej wysokości składki zdrowotnej. Ta wysokość będzie porównywana do sumy miesięcznych składek.


Składka zdrowotna dla przedsiębiorcy rozliczającego się według podatku liniowego


W przypadku opodatkowania podatkiem liniowym wysokość składki zdrowotnej będzie się kształtować na poziomie 4,9% z zastrzeżeniem, że nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia. Zatem wartość składki dla przedsiębiorców rozliczających się wg stawki liniowej będzie się kształtować następująco:

 • przy wysokości miesięcznego dochodu do 5510 zł – stawka składki zdrowotnej – 270,90 zł;
 • przy wysokości miesięcznego dochodu 8000 zł – stawka składki zdrowotnej – 392 zł;
 • przy wysokości miesięcznego dochodu 10 000 zł – stawka składki zdrowotnej – 490 zł;
 • przy wysokości miesięcznego dochodu 13 000 zł – stawka składki zdrowotnej – 637 zł;
 • przy wysokości miesięcznego dochodu 15 000 zł – stawka składki zdrowotnej – 735 zł;
 • przy wysokości miesięcznego dochodu 20 000 zł – stawka składki zdrowotnej – 980 zł;
 • przy wysokości miesięcznego dochodu 30 000 zł – stawka składki zdrowotnej – 1470 zł;

Składka zdrowotna dla przedsiębiorcy rozliczającego się na zasadach ogólnych
Przedsiębiorca, który rozlicza się na zasadach ogólnych, co do zasady, zapłaci 9% składkę zdrowotną. Wysokość tej składki będzie zależna od miesięcznego dochodu. Dochód z działalności stanowi różnicę pomiędzy przychodem z działalności a kosztami jego uzyskania, pomniejszonym o zapłacone składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy