Certyfikacja wykonawców – czy rynek to kupi?

Prawo

Istotną inicjatywą systemową w zakresie zamówień publicznych jest dokument Certyfikacja wykonawców zamówień publicznych – Zielona Księga autorstwa Ministerstwa Rozwoju i Technologii1.

Opracowanie to jest propozycją, a może bardziej punktem wyjścia w dyskusji o koncepcji uregulowania zagadnienia certyfikacji wykonawców w polskim systemie zamówień klasycznych. Należy zauważyć, że dla zamówień sektorowych funkcjonują już przepisy pozwalające na wprowadzenie zbliżonego rozwiązania – systemu kwalifikowania wykonawców (art. 371–375 ustawy Pzp). Trzeba jednak zauważyć, że choć rozwiązanie to różni się w wielu aspektach od proponowanych rozwiązań (przede wszystkim ma zakres ograniczony do jednego zamawiającego), to cel jest kierunkowo tożsamy – usprawnienie i przyspieszenie procesu oceny podmiotowej wykonawców przez jej „automatyzację”.

Podstawą prawną wprowadzenia certyfikacji do polskich zamówień klasycznych jest art. 64 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE (dyrektywy klasycznej), która pozwala, ale nie nakazuje, państwom członkowskim Unii Europejskiej na wprowadzenie tego rozwiązania. 

Zieloną Księgę należy traktować bardziej jako zaczyn dyskusji nad przyszłą certyfikacją niż propozycję ostatecznych rozwiązań. Wskazuje jednak kilka istotnych obszarów (i wstępnych sugestii), które należałoby uregulować w związku z tym zagadnieniem.

POLECAMY

Podstawowe założenia 

Warto wskazać główne cechy, jakimi ma się charakteryzować projektowany system certyfikacji:

  1. dobrowolność/fakultatywność – podda...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy