Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo , Otwarty dostęp

7 marca 2022

NR 200 (Marzec 2022)

Polski Ład a zamówienia publiczne

0 1610

Polski Ład to plan, który wiąże się ze zmianą wielu ustaw, wprowadza szereg regulacji i założeń w zakresie przyszłych regulacji. odnosi się zwłaszcza do ustaw podatkowych oraz 
do tego, w jaki sposób będzie wpływał na zamówienia publiczne.

1. Głównym założeniem Polskiego Ładu w zakresie zamówień publicznych jest wprowadzenie certyfikacji dla wykonawców. Certyfikacja ma na celu zastąpienie jednym certyfikatem wielu dokumentów podmiotowych. Zapowiedziana data wejścia w życie certyfikacji to 1 stycznia 2023 r. Certyfikacja zamówień publicznych to element Polskiego Ładu: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/certyfikacja-zamowien-publicznych.

POLECAMY


Jakie będą zasady?


Certyfikacja wykonawców będzie polegała na zmniejszeniu po stronie wykonawców liczby obowiązków związanych ze składaniem dokumentów w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Jeżeli wykonawca skorzysta z certyfikacji, to zamiast wielokrotnego gromadzenia i składania licznych dokumentów na potrzeby poszczególnych postępowań (np. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub ZUS, informacje z KRK), zrobi to wyłącznie raz na potrzeby certyfikacji. Następnie, przez cały okres ważności certyfikatu, będzie mógł się nim posługiwać w celu pozyskania nowych zamówień publicznych, w tym np. wykazać brak podstaw wykluczenia z udziału w konkretnym postępowaniu. Inaczej mówiąc, rolą certyfikatu będzie potwierdzenie zdolności wykonawcy do realizacji zamówień publicznych.


Rodzaje certyfikatów


Wykonawca będzie mógł uzyskać dwa rodzaje certyfikatów pomocnych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

  • Pierwszy z certyfikatów będzie służył do wykazania braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania na dostawy, usługi i roboty budowlane (np. brak zaległości podatkowych, niekaralność).
  • Drugi rodzaj certyfikatu, przeznaczony wyłącznie na potrzeby zamówień na roboty budowlane (w przyszłości może nastąpić rozszerzenie zakresu certyfikacji na pewne wystandaryzowane usługi oraz dostawy), będzie służył do potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, np. dysponowanie odpowiednim doświadczeniem, personelem, sprzętem.


Kto będzie certyfikował?


Certyfikację będą przeprowadzały niezależne od zamawiającego oraz wyspecjalizowane w tym zakresie podmioty. Na podstawie złożonych dokumentów zweryfikują one sytuację wykonawcy pod kątem spełniania przez niego określonych wymagań. Jeżeli wykonawca będzie spełniał te wymagania, to otrzyma stosowny certyfikat, który następnie będzie mógł przedkładać zamawiającym.

Mechanizm certyfikacji będzie miał fakultatywny charakter. Oznacza to, że zamawiający nie będą zobowiązani do żądania złożenia stosownego certyfikatu. Posłużenie się certyfikatem będzie zawsze zależało od wykonawcy.

Wykonawcy, którzy nie będą mieć certyfikatu, będą mogli wykazać brak podstaw wykluczenia z postępowania lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu w „tradycyjny” sp...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy