Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo

10 czerwca 2022

NR 203 (Czerwiec 2022)

Certyfikaty w zamówieniach publicznych a praktyka (2)

0 464

Kontynuując opracowanie z poprzedniego numeru „Monitora Zamówień Publicznych” o certyfikatach w ustawie Pzp, należy zauważyć, że w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej wskazuje się na możliwość zaakceptowania certyfikatów odnoszących się do rodziny, typo- szeregu danych urządzeń, obejmujących również urządzenie będące przedmiotem oferty.

Moduły fotowoltaiczne

Przedstawione stanowisko opiera się na założeniu, że nie ma podstaw podważania certyfikatu obejmującego zestaw modeli danego urządzenia, jeżeli obejmuje on swoim zakresem również oferowany model. Należy jednak mieć na uwadze, że taki sposób certyfikacji nie jest powszechny i występuje tylko w odniesieniu do niektórych produktów. W tym konkretnym przypadku – dotyczącym modułów fotowoltaicznych – zasadą jest praktyka wspólnej certyfikacji wszystkich modeli paneli z jednej rodziny. Istotne jest również wymienienie oznaczenia modelu w treści certyfikatu albo innego rodzaju jednoznaczne potwierdzenie przynależności modelu do rodziny, którą obejmuje certyfikat. 

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 lutego 2021 r. (sygn. akt: KIO 188/21)

W nagłówku certyfikatu wskazano „Rodzina modułów MOF 1000”. Dalej w treści certyfikatu (i jego odesłaniu do załącznika) zawarte jest oświadczenie: „Rozszerzone modele są oparte na próbce testowanej z rozszerzeniem w technologii ogniw, mocą szczytową i liczbą ogniw – patrz Załącznik”. Zatem nie ma podstaw do kwestionowania stanowiska Przystępującego, że dokument ten obejmuje wszystkie modele z wymienionej grupy, a to oznacza, że na potrzeby certyfikacji przebadane zostały moduły o różnej liczbie ogniw, mocy znamionowej, w technologii ogniwa „Mono-Si”. 

W treści zatem certyfikatu – obok wyraźnego określenia, że dotyczy on całej rodziny produktów, wymieniono „rozszerzone” modele, tj. produkty zmodyfikowane, w zależności m.in. od mocy i rozmiaru. Izba także zauważa, że odwołujący nie kwestionował twierdzeń przystępującego wykonawcy, że takie działania jednostki certyfikującej są zgodne nie tylko z ogólnie przyjętą praktyką certyfikacji modułów fotowoltaicznych, ale i z treścią normy, według której prowadzona jest certyfikacja. Izba zgodziła się z przystępującym, że dany moduł jest scharakteryzowany przez parametry techniczne i to one identyfikują dany produkt. Parametry te podane zostały w karcie katalogowej dostępnej dla modułu i zgodne są z treścią SIWZ.

POLECAMY

Ważne
Nie odbiegając od przywołanego orzeczenia, należy wskazać, że niekiedy dokument potwierdzający spełnienie określonych wymogów jakościowy...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy