Dołącz do nas

Monitor zamówień publicznych

Autor Szyszkowski Arkadiusz

Kilka uwag o zamówieniach bagatelnych

Zamówienia bagatelne, czyli o wartości poniżej progu 30 tys. euro netto, funkcjonują w polskim prawie w obecnej formie i zakresie od 2014 r. Nowelizacja z 2014 r., która podniosła próg bagatelności z 14 tys. euro do obecnej wysokości, zakończyła modyfikacje w tej dziedzinie. Jak należy udzielać tych najmniejszych zamówień, skupiając się wyłącznie na tym, ile wynosi próg, jakie stosować mechanizmy – przez lata namnożyło się wiele nieporozumień i wątpliwości

Przepisy odnoszące się do zamówień bagatelnych nie doczekały się spójnych interpretacji. Dla przykładu – kilka cytatów z publikacji na ten temat oraz cytat z jednego orzeczenia KIO.

Wyrażony w art. 4 pkt 8 Pzp brak obowiązku stosowania przepisów ustawy Pzp nie tylko nie stanowi podstawy do dowolnego wydatkowania środków publicznych przy udzielaniu zamówień nieprzekraczających progu 14 tys. euro, ale wręcz obliguje do przestrzegania podstawowych zasad udzi...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 92% treści