Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo

16 sierpnia 2018

NR 153 (Czerwiec 2017)

Podział zamówienia – możliwość czy obowiązek

0 147

Nowelizacja Pzp z dnia 22 czerwca 2016 r. wprowadziła do systemu zamówień publicznych w niektórych zapisach pewne niejasności. Jedną z nich jest kwestia, na ile i kiedy zamawiający może lub powinien dokonać podziału zamówienia i dopuścić składanie ofert częściowych. Zdania są oczywiście podzielone. 

Podstawa prawna dla ewentualnego obowiązku jest niejasna. Zgodnie bowiem z treścią art. 36aa ust. 1 Pzp zamawiający może podzielić zamówienie na części, określając zakres i przedmiot tych części. W tym przepisie w żaden sposób nie można znaleźć obowiązku, jedynie możliwość podziału.

Większość poglądów osób interpretujących ten obowiązek bazuje jednak na innym przepisie, tj. art. 96 ust. 1 pkt 11 Pzp, który stanowi, iż:

Ważne!

w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza protokół zawierający co najmniej powody niedokonania podziału zamówienia na części.

Innymi słowy – ci zamawiający, którzy rezygnują z możliwości dopuszczenia składania ofert częściowych, mają pewien obowiązek. Jest nim uzasadnienie braku dokonania podziału, czyli wyjaśnienie, dlaczego dane zamówienie nie zostało podzielone.

Zdaniem KIO

Obowiązek dokonania podziału zamówienia jest czymś zupełnie innym niż obowiązek uzasadnienia braku takiego podziału. Co powinno się znaleźć w uzasadnieniu? Według KIO przewidziane prawem uzasadnienie powinno być możliwie najszersze, zawierać dokładną analizę sytuacji rynkowej tego rodzaju zamówień, opisywać relacje cenowe poszczególnych świadczeń.

Ważne!

W uzasadnieniu nie wystarczy jedynie podać, że cena jest korzystna, lecz konieczne jest odniesienie się do samego przedmiotu zamówienia, warunków rynku i możliwości świadczonych usług na podstawie konkretnych przypadków.

Jest to oczywiście optymalny – w ocenie KIO – zakres uzasadnienia dostosowany do stanu faktycznego będącego przedmiotem odwołania, a nie uniwersalny wzór. Wynika jednak z niego, że uzasadnienie powinno zawierać argumenty merytoryczne.

Zdaniem UZP

Podział zamówienia na części był również analizowany przez Urząd Zamówień Publicznych1. Warto więc prześledzić tok rozumowania urzędu.

Zgodnie z treścią znowelizowanego art. 96 ust. 1 pkt 11 Pzp w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy