Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

17 września 2018

NR 166 (Wrzesień 2018)

Przyszłość zamówień publicznych - Obowiązki dokumentacyjne

0 764

Jedną z najbardziej istotnych kwestii będących przedmiotem nowej koncepcji Pzp jest uregulowanie w sposób jednoznaczny obowiązków dokumentacyjnych po stronie wykonawcy i reguł związanej z nimi weryfikacji dokonywanej przez zamawiającego.

Pozytywnie należy ocenić zamiar autorów koncepcji w postaci utrzymania obecnego rozwiązania polegającego na wymaganiu dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia, co do zasady wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. 

POLECAMY

Doprecyzowanie Pzp

Warto byłoby przesądzić wprost w Pzp, że zamawiający nie mogą żądać dokumentów od wszystkich wykonawców wraz z ofertą. Niestety, część zamawiających tak robi, wbrew znowelizowanym przepisom Pzp, uzasadniając to potrzebą szybkiego procedowania, a w konsekwencji udzielenia zamówienia. 
Rozważenia wymaga ponadto – czego brakuje w koncepcji – skrócenie terminu na złożenie przez wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, oświadczeń lub dokumentów na wezwanie, zwłaszcza w postępowaniach o wartości zamówienia równej progom unijnym lub większej. Obecny ustawowy minimalny termin ich złożenia wynoszący aż 10 dni nierzadko jest postrzegany jako zbyt długi. 
Doprecyzowaniu mają ulec regulacje dotyczące sposobu działania w sytuacji, gdy zamawiający dysponuje już odpowiednimi dokumentami z uwagi na możliwość ich pozyskania z ogólnodostępnych, bezpłatnych baz danych w państwach będących członkami Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego czy ze względu na wcześniejsze złożenie ich przez wykonawcę. Kierunek autorów koncepcji należy uznać za słuszny, choć brakuje szczegółów, na czym miałoby polegać doprecyzowanie. 
Niemniej jednak wydaje się, że jednym z kroków powinno być wyeliminowanie obecnych wątpliwości pojawiających się w związku z nieco różniącymi się zapisami w Pzp i w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokument...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy