Dział: Forum zamawiających i wykonawców

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Na pytania Czytelników odpowiada Józef E. Nowicki

Czy zamawiający może stosować przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych fakultatywnie i przeprowadzić postępowanie o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego, jeżeli wartość zamówienia wynosi 27 000 euro?

Czytaj więcej

Na pytania Czytelników odpowiada Józef E. Nowicki

Czy doświadczenie wykonawcy może być kryterium oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umów ramowych?

Czytaj więcej

Na pytania Czytelników odpowiada Józef E. Nowicki

Czy wypowiedzenie umowy z nierzetelnym wykonawcą może stanowić podstawę do udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 Pzp?

Czytaj więcej

Na pytania Czytelników odpowiada Józef Edmund Nowicki

Zawiadomienie skuteczne
Czy ustawowy zwrot „przesłanie zawiadomienia” oznacza nadanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, czy doręczenie?

Czytaj więcej

Na pytania Czytelników odpowiada Józef Edmund Nowicki

Na pytania Czytelników odpowiada Józef Edmund Nowicki

Czytaj więcej

Na pytania Czytelników odpowiada Józef E. Nowicki

Czy zamawiający może wpływać na treść umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia?

Czytaj więcej

Na pytania Czytelników odpowiada Józef Edmund Nowicki

Czy zamawiający może wpływać na treść umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia?

Czytaj więcej

Na pytania Czytelników odpowiada Józef Edmund Nowicki

Jaki jest termin na wniesienie odwołania od zaniechania ujawnienia informacji zastrzeżonych w ofercie jako tajemnicy przedsiębiorstwa?

Czytaj więcej