Autor: Józef Edmund Nowicki

Właściciel kancelarii specjalizującej się w kontroli i doradztwie z zakresu zamówień publicznych. Autor komentarzy do ustawy – Prawo zamówień publicznych

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Zatrzymanie wadium

Zgodnie z art. 98 ust. 6 pkt 1 Pzp zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4 Pzp, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium.

Czytaj więcej

Podstawowy z negocjacjami

W trybie podstawowym zamawiający może udzielić zamówienia w trzech wariantach: bez negocjacji, z negocjacjami i z negocjacjami w celu ulepszenia ofert.

Czytaj więcej

Na pytania Czytelników odpowiada Józef Edmund Nowicki

Jak realizować dodatkowe roboty budowlane według nowego Prawa zamówień publicznych?

Czytaj więcej

Tryb podstawowy bez negocjacji

W nowej ustawie – Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 275, tryb podstawowy zastąpił tryb przetargu nieograniczonego w postępowaniu o wartości mniejszej niż progi unijne.

Czytaj więcej

Procedura odwrócona w Pzp

Procedura odwrócona zadomowiła się w polskiej praktyce udzielania zamówień publicznych. Znalazła też stosowne miejsce – z uwzględnieniem koniecznych udoskonaleń – w nowych przepisach Pzp, które mają wejść w życie w 2021 roku. Publikacja ta ma na celu porównawcze spojrzenie na ten rodzaj procedur, uwzględnia zarówno stan obowiązujący, jak i przyszłe rozwiązania w nowej ustawie – Prawo zamówień publicznych.

Czytaj więcej