Dołącz do nas

Monitor zamówień publicznych

Autor Cierlica Elżbieta

Problemy praktyków – propozycje rozwiązań

SpotKIO, które odbyło się w Ministerstwie Rozwoju, było świetną okazją, by poznać zagadnienia istotne z punktu widzenia osób, które na co dzień zawodowo zajmują się zamówieniami publicznymi, zarówno jako wykonawcy, jak i zamawiający – stwierdziła Joanna Sauter-Kunach

Każdy ma szanse…

Ministerstwo Rozwoju i Urząd Zamówień Publicznych ogłosiły rozpoczęcie prac nad nową ustawą – Prawo zamówień publicznych, której koncepcja ma być gotowa do końca 2017 r. i poddana szerokim konsultacjom społecznym. Projekt ustawy – zdaniem Ministerstwa Rozwoju – powinien być gotowy w pierwszym półroczu 2018 r.

W ramach przygotowań do opracowania nowego Pzp w Ministerstwie Rozwoju odbyły się dwie dyskusje SpotKIO (3 lipca i 4 września br.) na temat m.in. aktualnych problemów występujących przy realizacji postępowań o zamówienie publiczne i możliwości usprawnień ustawy – Prawo zamówień publicznych, w których uczestniczyli zaproszeni przez SzuKIO praktycy.

Dlaczego serwis SzuKIO.pl? Bo od wejścia w życie nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych z czerwca 2016 r. w różnych miastach odbywały się organizowane przez tę instytucję SpotKIO – spotkania ...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 96% treści

  • Trzeba poluzować - Czego oczekujemy od nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych

  • Zdolność ekonomiczna i finansowa – formułowanie warunków