Dołącz do nas

Monitor zamówień publicznych

Autor Rochalska Kinga
Autor Dudek Maciej

RODO – rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty, które przetwarzają dane osobowe (przedsiębiorcy, osoby fizyczne czy podmioty publiczne), będą musiały wdrożyć nowe zasady przetwarzania danych osobowych.

Od tego dnia bowiem zastosowanie będą miały przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Nowe obowiązki po stronie administratorów danych, w tym w zakresie powierzenia danych osobowych podmiotom trzecim, szersze prawa podmiotów danych osobowych, a także nowe uprawnienia organu nadzoru, w szczególności w zakresie możliwości nakładania wysokich kar (do 20 mln euro) za naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych, powodują konieczność dostosowania procedur oraz podejścia do ochrony danych w każdej organizacji. Nadchodzące zmiany w zakresie ochrony danych osobowych nie ominą również zamówień publicznych.

Z uwagi na skalę zmian, jakie niesie ze sobą ogólne rozporządzenie o ochronie d...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 93% treści